Vi har i dag været ude at samle inspiration; AI, ROI, cybertrusler, datakvalitet, standardisering, regler, validering, businesscases & optimering er blandt emnerne fra de kompetente foredragsholdere. Stort tak til Dansk Forening for Kvalitet i Nature Energy Park.  

TEKNIQ Kvalitet er bygget op af en række Teams, som understøtter hinanden og driften – ja, hele forretningen. Backofficeteamet er det hold af medarbejdere, som sidder på vores kontorer og ordner masser af administrative opgaver samt besvarer alle opkald og mails til vores infomail. Blandt opgaverne i Teamet kan i flæng nævnes: Fremsendelse af aftaler,… Læs mere »

. Peter har som direktør det overordnede ansvar for virksomhedens drift og udvikling – både som KLS & VE-kontrolinstans & ISO certificeringsorgan. I det daglige består opgaverne af understøttelse af diverse Teams, hvoraf Peter selv indgår i 3 – Backoffice-, Sagsverifikator- samt Kvalitetsledelsesteamet. Herudover supporteres kunder og auditorer fagligt. Planlægning, rapportering, koordinering og opfølgning fylder… Læs mere »

Året nærmer sig så småt sin afslutning, og igen i år har det været et travlt ét af slagsen. Digitalt fortsætter vi vores rejse og udvikler løbende – i år fik vi integreret nyt økonomisystem i vores CRM-system – det trak lidt tænder ud internt, men vi formåede at holde driften og vores kunder skadesløse,… Læs mere »

I dag er TEKNIQ Kvalitet – direktør Peter Baagøe Larsen, certificeringsleder Søren Legaard Kristensen & kvalitetskoordinator Suzanne Jørgensen – til inspirationsmøde hos LEKON, så vi er helt klar til overgangen til en ny udgave af vores eget elektroniske kvalitetsledelsessystem – LEDOC 4. Den guidede tur forestås af Regitze Skov Linderskilde, og formiddagen er gået med… Læs mere »

Certificeringsleder Søren Legaard Kristensen og direktør Peter Baagøe Larsen står for intro til dagen, hvor 3 grupper arbejder med instrumenter og målinger. En meget udbytterig dag, som gør os endnu stærkere i vores møde med vores kunder i virksomhederne, når vi er på efterprøvning. Tak for lån af måleinstrumenter til Dansk Installations Teknik Service og… Læs mere »

I sommers var vi så heldige, at Rasmus Frederik Jensen begyndte som Lead Auditor hos TEKNIQ Kvalitet – igen. Rasmus har for en kort bemærkning været væk fra os en periode, men bygger nu videre på sin 6 års erfaring fra tidligere – til glæde for både vores kunder og os selv. Han auditerer alle… Læs mere »

I går og i dag har vi besøg af DANAK, som auditerer vores ledelsessystem, således, at vi fortsat er akkrediteret og kan ISO 9001-certificere vores kunder indenfor mange arbejdsområder. Det er for os nogle særdeles interessante og værdiskabende dage, hvor vi sidder på ”den anden side af bordet” i modsætning til vores dagligdag, hvor vi… Læs mere »

Som bekendt er TEKNIQ Kvalitet landets største kontrolinstans og auditerer virksomheder over hele landet. Primært efterprøver vi installationsvirksomheder indenfor el, VVS, kloak og virksomhedsgodkendelser på gas. De sidste par år har vi desuden haft en betragtelig tilgang af VE-virksomheder – både installatører såvel som montører. TEKNIQ Kvalitet er også akkrediteret certificeringsorgan, hvilket vil sige, at… Læs mere »

Vi ønsker alle kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere en rigtig god sommer – vi glæder os til at vende tilbage for fuld damp igen i uge 31 – mandag den 1. august d.å. Ved sager af uopsættelig karakter kan vi kontaktes på 51 37 69 21– alternativt info@tekniqkvalitet.dk