I sommers var vi så heldige, at Rasmus Frederik Jensen begyndte som Lead Auditor hos TEKNIQ Kvalitet – igen. Rasmus har for en kort bemærkning været væk fra os en periode, men bygger nu videre på sin 6 års erfaring fra tidligere – til glæde for både vores kunder og os selv. Han auditerer alle… Læs mere »

I går og i dag har vi besøg af DANAK, som auditerer vores ledelsessystem, således, at vi fortsat er akkrediteret og kan ISO 9001-certificere vores kunder indenfor mange arbejdsområder. Det er for os nogle særdeles interessante og værdiskabende dage, hvor vi sidder på ”den anden side af bordet” i modsætning til vores dagligdag, hvor vi… Læs mere »

Som bekendt er TEKNIQ Kvalitet landets største kontrolinstans og auditerer virksomheder over hele landet. Primært efterprøver vi installationsvirksomheder indenfor el, VVS, kloak og virksomhedsgodkendelser på gas. De sidste par år har vi desuden haft en betragtelig tilgang af VE-virksomheder – både installatører såvel som montører. TEKNIQ Kvalitet er også akkrediteret certificeringsorgan, hvilket vil sige, at… Læs mere »

Vi ønsker alle kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere en rigtig god sommer – vi glæder os til at vende tilbage for fuld damp igen i uge 31 – mandag den 1. august d.å. Ved sager af uopsættelig karakter kan vi kontaktes på 51 37 69 21– alternativt info@tekniqkvalitet.dk

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr. Den 1. juli 2022 trådte BEK 1977 af 27. oktober 2021 i kraft. BEK 1977 afløser BEK 100 fra 2007, hvilket betyder: Arbejdstilsynet har tilføjet § 34, der beskriver, at selvstændigt arbejde på køleanlæg og varmepumper med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel kun må udføres af personer, der… Læs mere »

I forbindelse med yderligere digitalisering i Sikkerhedsstyrelsen og dermed også systemet, som Kontrolinstanserne afleverer resultater fra samtlige udførte efterprøvninger i, vil overskridelser af datoer i godkendelsesbeviser blive kontrolleret. Hvis systemet opdager, at en dato for godkendelse er overskredet, sender Sikkerhedsstyrelsen virksomheden en partshøring med en frist på 14 dage til som minimum at kontakte Sikkerhedsstyrelsen…. Læs mere »

Dette er et krav til alle kontrolinstanser, og som udgangspunkt anvender vi vores nyligt afholdte Interne Audit. Der er også krav om afholdelse af Ledelsens Evaluering for autoriserede og VE-godkendte virksomheder – Intern audit er dog alene et krav for VE-godkendte virksomheder. Der er ingen formelle krav til indholdet af Ledelsens Evaluering for hverken autoriserede… Læs mere »

TEKNIQ Kvalitet ligger stor vægt på at samarbejde med myndighederne, som vi er godkendt af – både Sikkerhedsstyrelsen og Energistyrelsen. I dag deltager vi således i møde for kontrolinstanser afholdt af Sikkerhedsstyrelsen med deltagelse af Energistyrelsen. Dette samarbejde omkring lovgivning er særdeles vigtigt for os og ikke mindst vores kunder, da vi ikke selv fortolker… Læs mere »

Som følge af nedlukning pga. Corona for lidt over 2 år siden, gav Sikkerhedsstyrelsen ekstraordinært mulighed for at afholde virtuelle KLS-audits for autoriserede virksomheder. Dette alternativ til de fysiske audits skulle vise sig at blive en gedigen succes hos TEKNIQ Kvalitet, som på nuværende tidspunkt har gennemført små 400 virtuelle audits. Den virtuelle audit har… Læs mere »