Vi glæder os over den store tilgang, vi har af virksomheder, som udvider deres forretningsområde til også at omfatte VE-teknologier. Godkendelsen som VE-Installatør- eller VE-Montør-virksomhed tildeles af Energistyrelsen, og godkendte virksomheder fremgår af Energistyrelsens liste. Vi bliver mødt af mange spørgsmål omkring dette, så vi har udarbejdet denne vejledning, som giver et fint overblik over… Læs mere »

Da det som bekendt er et krav til virksomheden at kunne dokumentere, at man sikrer, at udført arbejde under en VE-godkendelse sker i henhold til gældende lovgivning for området, har TEKNIQ Kvalitet som en service til sine kunder udviklet en oversigt, som ligger på vores hjemmeside www.tekniqkvalitet.dk Listen vil – som den vi også har… Læs mere »

TEKNIQ Kvalitet ApS arbejder hele tiden på at forbedre sin service over for kunderne. Resultatet for første kvartal 2020 er en samlet score på 4,66 ud af 5 og 95% af de adspurgte virksomheder, vil anbefale os til andre.

Så er seneste udgave af gældende myndighedsregler klar. Her har vi har skabt overblikket over, hvilket materiale, der kan være relevant indenfor de forskellige autorisationsområder og virksomhedsgodkendelser. Du kan finde dem her

Video-audit med Steffen, Fagligt Ansvarlig hos R2 El, fuldt elektronisk KLS-system: “Selv om det er sjette gang, jeg skal auditeres, så er det som at være til eksamen hver gang. I det hele taget fyldte eksamensfrygten nok mere, end tanken om at skulle video-auditeres via Microsoft Teams. Jeg kendte i øvrigt ikke til virtuelle møder,… Læs mere »

Hjulene snurrer hos TEKNIQ Kvalitet, og vi er godt igennem første uge med video-audits. Vores auditorer er nøje instrueret, vi har holdt kalibreringsmøder samt udarbejdet materiale og vejledninger til denne ekstraordinære situation. Senest har Sikkerhedsstyrelsen oplyst, at muligheden for dispensation forlænges frem til den 13. juli d.å. – det er dog fortsat vores anbefaling at… Læs mere »

I vores bestræbelser på at opretholde vores normale aktivitetsniveau og samtidig følge regeringens anbefalinger er det med stor glæde, at vi informerer om Sikkerhedsstyrelsens nyeste tiltag gældende for den kommende periode. Denne information er særlig vigtig for virksomheder, hvis godkendelse udløber i nærmeste fremtid. Der er nu således ekstraordinært åbnet mulighed for tredjepartskontrol via video… Læs mere »

Hos TEKNIQ Kvalitet ApS følger vi udviklingen af Corona-pandemien/Covid-19 tæt og har i denne forbindelse et par praktiske oplysninger. Det betyder, at vi som udgangspunkt arbejder som normalt, kontoradministrationen fortsætter hjemmefra, og vi vil derfor kun være begrænset at træffe på vores kontorer i Odense og Glostrup. Vi kan fanges på henholdsvis mail info@tekniqkvalitet.dk eller… Læs mere »

Som led i fusionen mellem TEKNIQ og Arbejdsgiverne fusioneres de to kontrolinstanser Q-Kontrol ApS og TEKNIQ Kvalitet ApS. Begge fusioner skal komme kunder og medlemmer til gavn i form af høj kvalitet i ydelserne til en konkurrencedygtig pris. Alle ansatte i begge kontrolselskaber tilbydes fortsat ansættelse, ligesom vi fortsætter samarbejdet med de eksterne auditorer, der… Læs mere »

Den 29. november 2018 trådet Bek. 1363 i kraft, den erstatter Bek. 629. ændringen har betydning for virksomheder under autorisationsområdet, herunder (EL, VVS, GAS og KLOAK) og medfører at KLS systemets håndbog skal opdateres ved førstkommende lejlighed. Bekendtgørelsesændringen har ikke betydning for KLS systemets opbygning og indhold, men alene medfører en ændring i håndbogens referencer.