Vi har ansat Rasmus Hansen den 1. februar i år, og han kommer til at beskæftige sig med Dashboard løsninger i PowerBI til rapportering, udvikling og forbedring af interne arbejdsprocesser igennem RPA-løsninger (Robotic Process Automation). Derudover skal Rasmus aktivt deltage i den generelle digitale udvikling hos os for at sikre mere effektive arbejdsgange. Rasmus er… Læs mere »

og vi benyttede vores Kick-off-møde for 2024 til at skåle i champagne og spise TEKNIQ Kvalitet kage for at fejre, at vi nu – OGSÅ 😊 – er blevet akkrediteret af DANAK til at certificere på DS/EN ISO 14001:2015 – Miljøledelsessystemer, som handler om fastlæggelse af krav til et miljøledelsessystem, som en hvilken som helst… Læs mere »

Ændringen fra tidligere udgave af kravspecifikationen består i, at punkt 20.50 er ændret. Denne ændring udspringer af, at DANAK ultimo 2022 præciserer, at der skal gennemføres anlægskontrol ved hvert besøg. I tidligere kravspecifikationer fremgik det, at det var tilstrækkeligt med én gang i den 3-årige certificeringsperiode.   Uddrag fra den nye AIA -kravspecifikation lyder:  … Læs mere »

Driften af forretningen og vores kunder. Af aktiviteter kan i flæng nævnes: Nyt brand og visuel identitet, personaleseminar, kalibreringsmøder – interne såvel som eksterne, udvidelse med DS21001, deltagelse på to fagmesser, audits – interne såvel som eksterne, en del oplæg for studerende og andre interessenter, videreuddannelse. APV, monitorering, forbedringsaktiviteter – for blot at nævne nogle… Læs mere »

Der er kommet ny retningslinje – RTL010-2, som er trådt endeligt i kraft nu, da overgangsperioden sluttede den 30. november d.å. Heldigvis er der ikke mange ændringer i forhold til den tidligere retningslinje. De få ændringer, som nu er trådt i kraft, er lempelser. Lempelser omhandler primært kameraet, og nedenfor har vi oplistet de ændrede… Læs mere »

En af grundstenene i arbejdet med KLS er forbedringsaktiviteter – og for så vidt også hvis det drejer sig om ISO certificeringer. Sikkerhedsstyrelsen har i foråret valgt 3 nye fokusområder: Kvalitet i de korrigerende handlinger, slutkontrol samt den faglidt ansvarliges tilstedeværelse Her vil vi beskæftige os med det første fokusområde – kvalitet i de korrigerende… Læs mere »

Derfor kan du finde os på HI Tech & Industry messen, der afholdes i Herning Messecenter fra den 3. til 5. oktober. Vi oplever en stadig stigende efterspørgsel på mange af vores ydelser Især ser vi en voksende interesse for miljøcertificeringen ISO14001, særligt fra El- og VVS-branchen, og ikke mindst fra de mange tekniske leverandører… Læs mere »

Arbejder din virksomhed med Jernbanesikkerhed ifm. Infrastrukturarbejde og særlige krav inden for togkontrol og kommunikation, herunder ydelser vedrørende signalsystemer, sikring, fjernstyring og telesystemer, har vi den store glæde at kunne gøre opmærksom på, at TEKNIQ Kvalitet ApS via vores DANAK akkreditering nu også har mulighed for at tilbyde certificeringer inden for denne standard. Er du… Læs mere »

Er du interesseret i at opnå godkendelse som VE Installatør i denne forbindelse, sidder vi klar og venter på at få dig hurtigt igennem. Kig eventuelt på vores hjemmeside, hvor vi har en udførlig vejledning omkring godkendelsesprocessen og ydermere et helt rammesystem til VE-teknologierne. https://tekniqkvalitet.dk/kls-haandbog/