ISO 45001:2018 Certificering

Er I blevet klar til at få et certificeret arbejdsmiljø med alle de fordele, som det medfører?

ISO 45001 er en international standard for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (OH&S), som opstiller krav til opbygning af et sundt ledelsessystem. Den er udviklet med henblik på at hjælpe organisationer med at skabe sikre og sunde arbejdsmiljøer for deres medarbejdere og samtidig overholde relevante arbejdsmiljølovgivninger. Her er en grundlæggende beskrivelse af ISO 45001:

Formål:
ISO 45001 fastsætter kravene til et effektivt ledelsessystem for arbejdsmiljø. Formålet med standarden er at hjælpe organisationer med at identificere og håndtere arbejdsmiljørisici samt forbedre arbejdsmiljøpræstationer. Dette opnås gennem en struktureret og systematisk tilgang til arbejdsmiljøledelse.

Hos TEKNIQ Kvalitet møder du en kompetent auditor, som imødekommer din virksomheds unikke behov baseret på værdibaseret dialog i øjenhøjde.

Elementer i ISO 45001:

Standarden bygger på det generelle PDCA (Plan-Do-Check-Act) -cyklus, der er fælles for mange ledelsessystemstandarder. Dette indebærer følgende trin:

 • Planlægning (Plan):
  Organisationen skal identificere risici, fastsætte mål og udvikle en plan for at håndtere arbejdsmiljømæssige udfordringer.
 • Udførelse (Do):
  Implementeringen af planen, hvor de nødvendige ressourcer allokeres, og aktiviteter udføres som planlagt.
 • Kontrol (Check):
  Overvågning og evaluering af effektiviteten af de implementerede aktiviteter. Dette involverer også indsamling af data og vurdering af, om målene opfyldes.
 • Handling (Act):
  Baseret på evalueringen træffes beslutninger om justeringer eller forbedringer af arbejdsmiljøsystemet. Dette kan omfatte ændring af processer, mål eller ressourceallokering for at opnå bedre resultater.

Fordele ved at opnå ISO 45001-certificering:

 • Forbedret arbejdsmiljø:
  Implementering af standarden hjælper med at identificere og mindske arbejdsmiljørisici, hvilket resulterer i en sikrere og sundere arbejdsplads.
 • Overholdelse af lovkrav:
  DS 45001 hjælper organisationer med at overholde arbejdsmiljølovgivning og -regulering.
 • Forbedret omdømme:
  Organisationer, der demonstrerer engagement i arbejdsmiljøledelse, kan opnå et positivt omdømme både internt og eksternt.
 • Reducerede omkostninger:
  Ved at identificere og håndtere risici kan organisationer potentielt reducere omkostninger forbundet med arbejdsulykker og sygdomme.

Opfølgende audits:
Efter certificeringen skal organisationen fortsat opretholde og forbedre sit ledelsessystem. Dette indebærer årlige opfølgende audits fra certificeringsorganet for at sikre, at standardens krav opretholdes.

Det er vigtigt at bemærke, at opnåelse af ISO 45001-certificering ikke er en engangsproces. Organisationen skal kontinuerligt arbejde på at opretholde og forbedre sit ledelsessystem for at sikre, at det fortsat opfylder standardens krav.

Der er desuden mulighed for en overbygning, hvor virksomheden via opfyldelse af yderligere krav, kan opnå et anerkendt arbejdsmiljøledelsescertifikat i henhold til Bek. 1409:2020, svarende til tidligere ”Krone-Smiley”-ordning.