KLS for El, VVS, GAS og Kloak

Information om godkendelsesforløbet

Hvis du ønsker at din virksomhed skal opnå eller bibeholde autorisation til at udføre autorisationskrævende arbejde, skal dit kvalitetsledelsessystem(KLS) godkendes af en kontrolinstans. Under et godkendelsesforløb med en kontrolinstans vil der fra kontrolinstansens side være fokus på:

 • at virksomhedens forretningsområde er beskrevet i et kvalitetsledelsessystem, som lever op til den gældende lovgivning på området.
 • at virksomheden er i besiddelse af de nødvendige kompetencer i forhold til forretningsområdet, samt
 • at virksomheden bliver efterprøvet, således at der kan foretages en vurdering af hvorvidt virksomheden kan leve op til intentionen i systemet.

Det er som følge heraf et krav, at din virksomhed skal være tilmeldt en godkendt kontrolinstans. Jeg ønsker at søge om autorisation, og skal have mit KLS for EL, VVS, Gas og/eller Kloak forhåndsgodkendt: Ønsker du at opnå autorisation, og ønsker at TEKNIQ Kvalitet skal gennemføre et godkendelsesforløb i din virksomhed, skal du:

 • Have udarbejdet et kvalitetsledelsessystem der lever op til gældende krav.
 • Implementere systemet i din virksomhed.

Oprette ansøgning om godkendelse hos os og sammen med den underskrevne ansøgning, fremsende en kopi af dit kvalitetsledelsessystem, samt dokumentation for at de krævede kompetencer er til stede i virksomheden (eksempelvis bevis for bestået autorisationsprøve). Vi foretager en forhåndsgodkendelse af systemet for at sikre at det lever op til de stillede krav, og fremsender på denne baggrund en rapport til dig sammen med dokumentation, som skal indsendes til Sikkerhedsstyrelsen. Du kan ansøge om godkendelse ved at klikke her: Ansøg nu eller kontakte TEKNIQ Kvalitet pr. tlf. 51 37 69 21 eller info@tekniqkvalitet.dk, der vil guide dig igennem ansøgningsforløbet.

 • Søge Sikkerhedsstyrelsen om virksomhedsautorisation og godkendelse af faglig ansvarlig. Det sker via erhvervsportalen Virk.dk.
 • Når virksomheden har modtaget autorisationsnummer og er kommet godt i gang med at arbejde, vil vi efter aftale komme på efterprøvning hos dig efter 3-4 måneder. Her efterprøver vi om du har indført de rutiner, der er beskrevet i dit KLS og at du hermed lever op til de gældende krav.
 • Kan dit KLS godkendes sender vi indberetning til Sikkerhedsstyrelsen. Du vil modtage et godkendelsesbevis og godkendelsesmærker, som kan anvendes til markedsføring af din godkendte virksomhed.
 • Systemet skal herefter efterprøves af os hvert 2. år.

Jeg har autorisation og skal have mit KLS godkendt: Din virksomhed har en autorisation og I er nu indkaldt til kontrol af Sikkerhedsstyrelsen. Du skal:

Oprette ansøgning om godkendelse hos os og sammen med den underskrevne ansøgning, indsende en kopi af dit kvalitetsledelsessystem. Vi foretager en forhåndsgodkendelse af systemet for at sikre at det lever op til de stillede krav og fremsender på denne baggrund en rapport til dig sammen med dokumentation som skal indsendes til Sikkerhedsstyrelsen. Du kan ansøge om godkendelse ved at klikke her: Ansøg nu til højre her på siden eller kontakte TEKNIQ Kvalitet pr. tlf. 51 37 69 21 eller info@tekniqkvalitet.dk, der vil guide dig igennem ansøgningsforløbet. Husk at anføre hvornår du skal være godkendt på ansøgningen!

 • Efter nærmere aftale komme vi på efterprøvning hos dig. Her efterprøver vi dit KLS, herunder om du lever op til de gældende krav.
 • Kan dit KLS godkendes sender vi indberetning til Sikkerhedsstyrelsen. Du vil modtage et godkendelsesbevis og godkendelsesmærker, som kan anvendes til markedsføring af din godkendte virksomhed.
 • Systemet skal herefter efterprøves af os hvert 2. år.

Har du spørgsmål eller har behov for hjælp med godkendelses processen, er du velkommen til at kontakte os.

 


Send en mail til  info@tekniqkvalitet.dk eller ring til 51 37 69 21


Har du spørgsmål eller har behov for hjælp med certificeringsprocessen, er du velkommen til at kontakte os.

© TEKNIQ Kvalitet – Information om godkendelsesforløbet