Kvalitetspolitik

TEKNIQ Kvalitet har implementeret et kvalitetsledelsessystem, der efterlever alle krav til ISO 17021. Vi er akkrediteret af DANAK til ISO 9001 certificering og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som 3. Parts kontrolinstans indenfor EL, VVS, GAS og kloak, mm. I forbindelse med disse ordninger bliver TEKNIQ Kvalitet løbende eksternt auditeret af DANAK og Sikkerhedsstyrelsen for at sikre, at kvalitetsledelsessystemet efterlever alle krav til ISO 17021.

Vores virksomhed har stort fokus på kvalitetsstyring, og vi sikrer igennem interne forbedringsprocesser, at systemet er effektivt og løbende bliver forbedret. Vi mener, at et effektivt kvalitetsledelsessystem styrker vores kundetilfredshed og sikrer, at vi har et højt fagligt niveau i forhold til vores produkt.

Kvalitetspolitik

  • TEKNIQ Kvalitet vil behandle alle kunder med åbenhed, ærlighed og respekt.
  • TEKNIQ Kvalitet vil opretholde en værdiskabende og tillidsfuld dialog med vores kunder
  • TEKNIQ Kvalitet vil overfor leverandører, kunder og samarbejdspartnere fremstå tillidsvækkende, fleksible og fagligt professionelle.
  • TEKNIQ Kvalitets ydelser skal til stadighed forbedres, så de i deres form og indhold er de bedste på markedet, tidssvarende, let forståelige og anvendelige.
  • TEKNIQ Kvalitet vil løbende forbedre sit kvalitetsledelsessystem således, at vores virksomhed er effektiv og dermed fjerne aktiviteter, der ikke tilfører værdi.
  • TEKNIQ Kvalitet prioriterer medarbejdernes kompetenceudvikling højt.
  • TEKNIQ Kvalitet skal internt have åbne og dynamiske kommunikationsveje.
  • TEKNIQ Kvalitet vil være en attraktiv arbejdsplads og derigennem tiltrække dygtige og kompetente medarbejdere.

TEKNIQ Kvalitet lægger stor vægt på uddannelse både eksternt og internt og har derfor udarbejdet eget kvalitetsledelsessystem, så det sikres, at TEKNIQ Kvalitets produkter til stadighed har en høj standard, samt at kompetencer og viden i virksomheden fastholdes og øges.