Kvalitetspolitik

Vi mener, at det giver mening og skaber værdi, når vi sætter vores 4 værdier i spil – dialog, engagement, forbedring & faglighed – og at disse skaber en positiv forskel ved at understøtte fremtidens ledelse i landets tekniske virksomheder via systemer indenfor kvalitet, miljø og arbejdsmiljø:

Vores kvalitetsarbejde er forankret i vores processer og arbejdsmetoder og er kendetegnet ved en stræben efter effektive flows. Enkelthed, løbende forbedringer på alle niveauer og systematisk erfaringsudveksling er nøgleord i hverdagens arbejde.

Gennem vores digitalisering af hele vores drift, er vi nu i stand til at måle langt flere af vores processers effektivitet – til stor gavn for især vores kunder. Vi har således påbegyndt en proces, hvor vi formulerer vores mål og efterfølgende konstaterer, om der skulle være processer, som kan optimeres.

En vigtig del af dette arbejde er kundetilfredshedsskemaer, som nu udsendes kontinuerligt til de virksomheder, som er blevet godkendt i den forgangne periode.

Det er TEKNIQ Kvalitets politik, at:

 • levere ydelser i overensstemmelse med gældende myndighedskrav
 • kundeaftaler skal være klare, entydige og overholdes
 • udføre alle ydelser på et højt fagligt og objektivt niveau til gavn for vores kunder
 • der er fokus på kunden og medarbejderne
 • sikre fortrolighed i udførelsen samt i den efterfølgende dokumentation
 • registreringer, der har relation til godkendelse og overvågning, opbevares sikkert i en periode af 5 år fra udstedelsesdagen
 • sikre, at den udførte tredjepartskontrol udføres upartisk og kompetent
 • interessekonflikter opdages, og risici forbundet med disse vurderes

Følgende målsætning er etableret for TEKNIQ Kvalitet ApS:

 • indgåede aftaler skal holdes
 • ydelserne udføres med behørig respekt for kundens dagligdag
 • virksomhedens medarbejdere og samarbejdspartnere har de kvalifikationer og kompetencer, der kræves for at løse opgaven
 • at sikre overholdelse af upartiskhed herunder, at egen bestyrelse og medlemmer af udvalg til varetagelse af upartiskhed ikke må auditeres
 • at opretholde en stor troværdighed over for kunder og myndigheder

Kvalitetspolitikken indgår i TEKNIQ Kvalitets egen kvalitetshåndbog og honorerer kravet fra DS/EN ISO 9001:2015, og bliver således auditeret af både DANAK og Sikkerhedsstyrelsen.

(HB v. 8.0 – 11. november 2023)