ISO 14001:2015 Certificering

Vis, at du har styr på miljøet, og hvor grøn din virksomhed er

DS 14001 refererer til den danske standard for miljøledelsessystemer, der også er kendt som “DS/EN ISO 14001”. Denne standard er udviklet af Den Danske Standard (DS) i samarbejde med Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO). DS 14001 er en del af ISO 14000-serien af standarder, der fokuserer på miljøledelse og bæredygtighed. Miljøledelsessystemet hjælper med til at etablere, implementere, vedligeholde og forbedre et effektivt miljøledelsessystem. Dette system skal hjælpe organisationer med at styre deres miljøpåvirkning, mindske negativ indvirkning på miljøet og samtidig opnå økonomiske og operationelle fordele.
Hos TEKNIQ Kvalitet møder du en kompetent auditor, som imødekommer din virksomheds unikke behov baseret på værdibaseret dialog i øjenhøjde.
Mange virksomheder oplever i forbindelse med certificering, at de fleste opgaver allerede løses rigtigt, men måske er alle processer og procedurer ikke helt gennemarbejdede. Når dette sker, vil der opstå mindre fejl med heraf følgende højere kundetilfredshed og mindre spildtid internt i virksomheden. Standarden har især fokus på:

  • Risici & muligheder for forbedring
  • Interessenter
  • Kundekontakt & – tilfredshed
  • Kvalitetspolitik og kvalitetsmål
  • Støtteprocesser & kerneprocesser

 

Her ses nøglepunkter vedrørende DS 14001-certificering:

Miljøpolitik:
Organisationen skal etablere en klar miljøpolitik, der er i overensstemmelse med dens forretningsmæssige mål og miljømæssige forpligtelser.

Planlægning:
Organisationen skal identificere miljøaspekter og vurdere deres betydning. Dette indebærer at vurdere, hvordan organisationens aktiviteter, produkter og tjenester påvirker miljøet.

Implementering:
Organisationen skal implementere styringssystemer og procedurer for at håndtere identificerede miljøaspekter. Dette omfatter træning af medarbejdere, kommunikation og dokumentstyring.

Drift og kontrol:
Organisationen skal overvåge og måle sine processer og aktiviteter for at sikre, at de overholder miljøpolitikken og -målene. Der skal også implementeres procedurer til håndtering af nødsituationer og forebyggelse af forurening.

Kontinuerlig forbedring:
Organisationen skal arbejde hen imod kontinuerlig forbedring af dens miljøpræstationer. Dette kan opnås gennem regelmæssig revision af systemet, fastsættelse af mål og implementering af handlinger for at opnå disse.

Ledelsens engagement:
Topledelsen skal engagere sig i at understøtte og fremme miljøledelsessystemet. Dennes engagement er afgørende for succesfuld implementering og integration af miljømæssige hensyn i organisationens kultur.

Opfølgende audits:
Efter certificeringen skal organisationen fortsat opretholde og forbedre sit kvalitetsledelsessystem. Dette indebærer årlige opfølgende audits fra certificeringsorganet for at sikre, at standardens krav opretholdes.

Det er vigtigt at bemærke, at opnåelse af ISO 14001-certificering ikke er en engangsproces. Organisationen skal kontinuerligt arbejde på at opretholde og forbedre sit kvalitetsledelsessystem for at sikre, at det fortsat opfylder standardens krav.

DS 14001-certificering involverer et certificeringsorgan, som vurderer organisationens overholdelse af standardens krav m.m. Hvis organisationen opfylder kravene, bliver den certificeret, hvilket signalerer dens engagement i at styre miljømæssige påvirkninger og arbejde mod bæredygtighed.

Er du certificeret allerede – evt. på anden standard – og ønsker TEKNIQ Kvalitet som konstruktiv samarbejdspartner? – link til https://tekniqkvalitet.dk/ansoegning-brandsikring-iso/

Er du nysgerrig på selve certificeringsprocessen? – link til https://tekniqkvalitet.dk/certificering-af-iso/