DS 21001:2020 Certificering

I kommende udbud og kontrakter fra Banedanmark vil de fremover henvise til standarden DS 21001:2020 krav til jernbanesikkerhed. Dette skift åbner op for entreprenører, der ønsker at implementere et ledelsessystem baseret på DS 21001, hvilket bringer en række fordele med sig.

Fordelene ved at implementere et ledelsessystem baseret på denne standard er, at virksomheden:

  • Sikrer, jernbanesikkerheden under udførsel af opgaver, som samtidig opfylder infrastrukturejeres og -forvalteres krav samt relevante lov- og myndighedskrav.
  • Adresserer risici og muligheder ud fra virksomhedens rammer, vilkår og mål.
  • Opnår certificering ved at demonstrere overensstemmelse med ledelsessystemets specificerede krav.

Dette vil fremtidssikre virksomheden og styrke dens position inden for jernbanesektoren ved at sikre overholdelse af gældende standarder og regulativer. Samtidig vil denne tilgang fortsat bygge på eksisterende ledelsesstandarder som ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 45001 (arbejdsmiljøledelse) og/eller ISO 14001 (miljøledelse), hvilket vil gøre det lettere for entreprenører, der allerede anvender disse standarder, at integrere DS 21001.

Standardens formål vil fortsat dække de krav, som sikkerhedscertificerede jernbanevirksomheder og sikkerhedsgodkendte infrastrukturforvaltere fremadrettet skal stille til entreprenører i henhold til bekendtgørelse nr. 147 og dens kommende erstatning. Dette skaber en mere sammenhængende og effektiv tilgang til jernbanesikkerhed i fremtiden.

Når du vil komme godt i gang:
Begynd med grundigt at studere DS 21001:2020-standardens krav og retningslinjer for jernbanesikkerhed. Forstå, hvordan standarden påvirker jeres jernbaneaktiviteter samt hvilke krav, der skal opfyldes. Det er vigtigt at vurdere sin forretning, og de ydelser, man ønsker at levere til Banedanmark forud for, at man fastlåser sig på 1 af de 9 ydelseskategorier. For at komme tættere på forståelse af ydelseskategorierne, kan der med fordel findes inspiration i DS21003:2023.

Dernæst vil den gode proces være:

Opbyg bevidsthed:
Sørg for, at alle relevante medarbejdere og interessenter er klar over standardens krav samt betydning af jernbanesikkerhedscertificering. Dette inkluderer både ledelses- og driftsniveauer.

Kravidentifikation og udvikling af procedurer:
Identificer de krav og procedurer, der er nødvendige for at opfylde DS 21001:2020-kravene inden for jernbanesikkerhed. Dette kan omfatte risikovurderinger, træning og uddannelse af personale, beredskabsplanlægning osv.

Implementering:
Implementér de nødvendige procedurer og ændringer i jeres jernbaneaktiviteter for at opfylde standardens krav. Dette kan omfatte udvikling af sikkerhedsprocedurer, implementering af sikkerhedssystemer og teknologier samt uddannelse af medarbejdere.

Intern audit:
Gennemfør interne audits for at evaluere, om de implementerede procedurer og praksisser opfylder DS 21001:2020-kravene. Identificér eventuelle afvigelser og/eller mangler og udarbejd herefter de nødvendige korrigerende handlinger.
Implementér korrigerende handlinger for at løse eventuelle sikkerhedsproblemer eller mangler for at sikre overholdelse af standarden.

Ledelsens evaluering:
Ledelsen gennemgår resultaterne af interne audits og korrigerende handlinger. Vurder, om jernbanesikkerhedssystemet opfylder DS 21001:2020-kravene og fungerer effektivt.

 

Certificering:
Vælg et akkrediteret certificeringsorgan til at udføre en ekstern audit af jeres jernbanesikkerhedssystem i henhold til DS 21001:2020. Hvis virksomheden opfylder kravene, vil I opnå certificering.

 

Opfølgende audits:
Efter certificering skal organisationen gennemgå regelmæssige opfølgende audits fra certificeringsorganet for at sikre, at jernbanesikkerhedssystemet fortsat overholder DS 21001:2020-kravene.

 

Kontinuerlig forbedring:
Jernbanesikkerhed er en igangværende proces. Fortsæt med at overvåge og forbedre jeres jernbanesikkerhedssystem for at sikre, at det altid opfylder standardens krav og afspejler bedste praksis.

 

Husk, at jernbanesikkerhed er en kritisk faktor, og det er derfor afgørende at følge alle standardens krav og procedurer nøje.

Har din virksomhed allerede et ledelsessystem (kvalitet, miljø og/eller arbejdsmiljø), som lever op til kravene i de respektive ISO-standarder, er det en overskuelig opgave at integrere DS 21001, som også er opbygget efter high level structure- principperne.

Er du certificeret allerede og ønsker TEKNIQ Kvalitet som konstruktiv samarbejdspartner? – se nærmere her: https://tekniqkvalitet.dk/ansoegning-brandsikring-iso/

Er du nysgerrig på selve certificeringsprocessen? – se nærmere her: https://tekniqkvalitet.dk/certificering-af-iso/