KLS- og VE-systemer

Vejen til Autorisation

Download

KLS-Håndbog

KLS-Bilag

Download Bilag 1 Ledelsens evaluering

Download Bilag 2 Afvigelsesrapport

Download Bilag 3 Tilsyn

Download Bilag 4 Erklæring om trækning af kabler eller vandrør

Download Bilag 5 Prøve- og måleudstyr

Download Bilag 5a Kontrol af prøve- og måleudstyr EL

Download Bilag 6 Indlejet personale

Download Bilag 7 Kompetence og tilsynsskema

Gældende Myndighedsregler

 

Vejledning om KLS Systemer jf. BEK 1363

Download

EL

Download Slutkontrol – Verifikation af mindre elinstallation
Download Materialeliste

VVS

Download Slutkontrol –  gas-, vand- og sanitetsinstallationer

Download Materialeliste

GAS Arbejdsrapport

Kan blandt andet købes her

KLOAK Arbejdsrapporter – Driftsvejledninger

Download Arbejdsrapport kloakinstallationer

Download Arbejdsrapport nedsivningsanlæg

Download Driftsvejledning nedsivningsanlæg

Download Driftsvejledning nedsivningsanlæg med pumpesystem

Vejen til VE-Godkendelse

Download

VE-Håndbog

Download

VE-Bilag

Download Bilag 1.1 Ledelsens evaluering

Download Bilag 2 Afvigelsesrapport

Download Bilag 3.1 Ansvar og beføjelser vedrørende små VE-anlæg

Download Bilag 4.1 Tilsyn

Download Bilag 6.1 Samarbejdsaftale

Download Bilag 8.1 Kompetence og tilsynsskema for VE

Download Bilag 9.1 Intern efterprøvning

Download Bilag 10.1 General arbejdsinstruktion for VE-anlæg

Download Bilag 11.1 Slutkontrol og afleveringsdokumentation (varmepumper)

Download Bilag 11.2 Slutkontrol og afleveringsdokumentation (alle teknologier)

Download Bilag 12.1 Underleverandørliste

Gældende Myndighedsregler

Download VE