KLS-Håndbog

Vejledning om KLS Systemer

jf. BEK 1363

Vejledning i at opnå autorisation

Download

Gældende Myndighedsregler

Download

KLS-Håndbog

Download

EL

Download Slutkontrol – Verifikation af mindre elinstallation

Download Materialeliste

VVS

Download Arbejdsrapport gas-, vand- og sanitetsinstallationer

Download Materialeliste

KLS-Bilag

Download Afvigelsesrapport

Download Erklæring om trækning af kabler eller vandrør

Download Ledelsens evaluering

Download Lejeaftale

Download Prøve- og måleudstyr

Download Kontrolmåling af måleudstyr (EL)

Download Tilsyn med det udførte arbejde kun for virksomheder med ansatte

KLOAK Arbejdsrapporter – Driftsvejledninger

Download Arbejdsrapport kloakinstallationer

Download Arbejdsrapport nedsivningsanlæg

Download Driftsvejledning nedsivningsanlæg

Download Driftsvejledning nedsivningsanlæg med pumpesystem

GAS Arbejdsrapport

Kan blandt andet købes her