Klage og ankevejledning

Klager over afgørelser

Klager over afgørelser truffet af TEKNIQ Kvalitet, sendes skriftligt til:

TEKNIQ Kvalitet ApS

Billedskærervej 17
5230 Odense M

info@tekniqkvalitet.dk

TEKNIQ Kvalitet sender kvittering til klageren inden 10 arbejdsdage efter modtagelse af klagen. Af kvitteringen fremgår det, hvor lang behandlingstid der kan forventes, hvis der ikke kan svares umiddelbart. Hvis TEKNIQ Kvalitet efter behandling af klagen fastholder afgørelsen kan klageren anke afgørelsen til Sikkerhedsstyrelsen.

Anke

Anke over en TEKNIQ Kvalitet afgørelser omhandlende

Suspendering eller inddragelse af godkendelsesbevis, herunder indskrænkelse,
Godkendelsesproces i øvrigt,
Manglende anbefaling om godkendelse af Kvalitetsledelsesystem,
Manglende anerkendelse af ansøgning,

Kan indklages til Sikkerhedsstyrelsens afgørelse. Dette skal ske skriftligt og anken skal sendes til:

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Samt kopi til

TEKNIQ Kvalitet ApS
Billedskærervej 17
5230 Odense M

Anken skal indeholde alle relevante oplysninger, navn på kontrolinstans, afgørelse der indankes, dato for afgørelse, m.m.

Der gøres opmærksom på at klager, der ønskes indklaget for Sikkerhedsstyrelsen, skal være Sikkerhedsstyrelsen i hænde senest fire uger efter TEKNIQ Kvalitets afgørelse er meddelt til kunden.