Politik for upartiskhed

TEKNIQ Kvalitets ledelse erklærer herved, at den forstår vigtigheden af upartiskhed og fortrolighed i udførelsen af sine certificeringsaktiviteter i relation til ledelsessystemer, og at den håndterer interessekonflikter og sikrer objektivitet ved udførslen af disse certificeringsaktiviteter.

Selskabets ledelse har derfor fastlagt følgende upartiskhedspolitik:

  • TEKNIQ Kvalitet må ikke auditere ledelsessystemer for virksomheder ejet eller ledet af medlemmer af TEKNIQ Kvalitets bestyrelse.
  • TEKNIQ Kvalitets ledelse, medarbejdere samt eksterne auditorer og tekniske eksperter skal skriftligt frasige sig opgaver, hvis de ikke er i stand til at påberåbe sig upartiskhed med hensyn til interesser af personlig, kommerciel eller økonomisk art, herunder konsulentydelser vedr. virksomheder, der skal auditeres for en periode på mindst de seneste 2 år.
  • Udveksling af viden om det system, som auditeres, må ikke have fundet sted med konsulenter, rådgivere og lignende ressourcepersoner, der inden for de seneste 2 år har ydet rådgivning vedrørende de systemer, der auditeres.

Med henblik på opfyldelse af ovenstående underskriver, bestyrelse, ledelse, medarbejdere samt eksterne auditorer og tekniske eksperter en upartiskhedserklæring indeholdende fortrolighedserklæring.

Upartiskhed drøftes som et fast punkt på agendaen ved TEKNIQ Kvalitets driftsmøder samt bestyrelsesmøder.

Enhver klage over eventuel manglende upartiskhed i forhold til selskabets aktivitet, vil inden for 14 arbejdsdage fra klagens modtagelse blive behandlet i TEKNIQ Kvalitets habilitetsudvalg.

(HB v. 8.0 – 11. november 2023)