Upartiskhed

Der må ikke herske tvivl om, at virksomhedens certificeringsaktiviteter udføres upartisk, hverken generelt eller i forhold til den konkrete certificeringsopgave. Alle er bevidste om ikke at være under økonomisk, kommerciel eller anden mulig pression i forhold til certificeringsaktiviteterne.

Ledelsen i TEKNIQ Kvalitet overvåger og tager nødvendige aktioner for at undgå kompromittering af upartiskhed i forhold til vores virke.

Direktøren/de udførende medarbejdere må ikke påvirkes eller forsøges påvirket af den øvrige organisation, herunder fra kapitalejeren, og direktøren/medarbejderen er ikke forpligtet til at følge sådanne anvisninger.

Ingen af TEKNIQ Kvalitets medarbejdere er involveret i rådgivningsaktiviteter eller lign.

Hvis medarbejderen er i tvivl om vedkommendes habilitet i en konkret sag, skal denne rette henvendelse til direktøren, eller TEKNIQ Kvalitets Habilitetsudvalget for en nærmere vurdering heraf.