Upartiskhed

Deltagerne i TEKNIQ Kvalitets auditteams er forpligtet til sammen med ledelsen løbende at vurdere uvildighed i forhold til de certificeringsaktiviteter, auditteamet deltager i.

Der foretages vurdering i forhold til både økonomiske, personlige og faglige interesser.

TEKNIQ Kvalitets ledelse tager nødvendige aktioner for at undgå kompromittering af upartiskhed i forhold til TEKNIQ Kvalitets virke.

TEKNIQ Kvalitet søger til enhver tid at levere vore ydelser med højeste grad af kvalitet og objektivitet.

Deltagerne i TEKNIQ Kvalitets auditteams deltager ikke i certificeringer, hvori der forekommer relationer, som kunne udgøre en trussel mod upartiskheden.

Alle i TEKNIQ Kvalitet er bevidst om ikke at være under økonomisk, kommerciel eller anden mulig pression i forhold til certificeringsaktiviteterne udført i TEKNIQ Kvalitet.

Der er desuden fokus på upartiskhed i forbindelse med valg af samarbejdspartnere.

Kontakt os for mere information på info@tekniqkvalitet.dk