Anvendelse af logo

Hvad betyder TEKNIQ Kvalitet logo for godkendte virksomheder?

Virksomheder der er godkendte af TEKNIQ Kvalitet, modtager et certifikat, der overfor omverdenen dokumenterer, at de har indført et kvalitetsledelsessystem eller et andet anerkendt kvalitetsledelsessystem, der lever op til dansk lovgivning. Dette medfører anerkendelse og/eller respekt fra virksomhedens kunder og samarbejdspartnere.

I den forbindelse opnår virksomheden retten til at anvende TEKNIQ Kvalitets logo til forretningsmæssige formål. Logoet kan bruges i markedsføringen, fx på brevpapir eller brochuremateriale. Med logoet synliggør virksomheden, at den har indført og implementeret et kvalitetsledelsessystem, eller et andet anerkendt kvalitetsledelsessystem.

TEKNIQ Kvalitets logo er kendt på det danske marked og forbindes med tillid, sikkerhed og garanti. Det kan derfor være en stor fordel for den virksomhed, der er godkendt af TEKNIQ Kvalitet at anvende logoet i erhvervs relevant sammenhæng.

Hvem må anvende TEKNIQ Kvalitets logo?

Alle virksomheder, der har gennemført et godkendelsesforløb igennem TEKNIQ Kvalitet må anvende TEKNIQ Kvalitets logo, men virksomheden skal dog altid sikre sig, at det anvendes på den rigtige måde.

Såfremt TEKNIQ Kvalitets logo bliver anvendt uberettiget eller på en måde, der kan misforstås eller direkte vildleder, vil TEKNIQ Kvalitet naturligvis gribe ind.

Hvordan må logoerne anvendes?

TEKNIQ Kvalitets logo må, sammen med en beskrivende tekst, anvendes af virksomheder, der er godkendt af TEKNIQ Kvalitet. Logoet skal altid anvendes på en måde, der ikke fører til misforståelse af, hvad det i den konkrete sammenhæng står for og det må derfor ikke anvendes som udtryk for produktcertificering.

Logoet skal altid anvendes sammen med en tekst, der angiver hvilken type certificering og standard(er), der er tale om.

Ved anvendelse af logoer skal virksomheden sikre sig, at omfanget af godkendelsen ikke kan misforstås. Logoet må fx ikke anvendes på brevpapir, brochuremateriale m.v. i forbindelse med omtale af produkter, tjenesteydelser, aktivitetsområder, processer, virksomhedsdele eller adresser, der ikke er omfattet af godkendelsen.