Seneste nyt

21 februar, 2024

TEKNIQ Kvalitet har ansat Digitaliseringskonsulent

Vi har ansat Rasmus Hansen den 1. februar i år, og han kommer til at beskæftige sig med Dashboard løsninger i PowerBI til rapportering, udvikling og forbedring af interne arbejdsprocesser igennem RPA-

Læs mere

1 februar, 2024

Det nye år er godt i gang i TEKNIQ Kvalitet

og vi benyttede vores Kick-off-møde for 2024 til at skåle i champagne og spise TEKNIQ Kvalitet kage for at fejre, at vi nu – OGSÅ 😊 – er blevet akkrediteret af DANAK til at certificere på DS/EN ISO 14

Læs mere

26 januar, 2024

AIA-kravspecifikation er ændret og gældende nu

Ændringen fra tidligere udgave af kravspecifikationen består i, at punkt 20.50 er ændret. Denne ændring udspringer af, at DANAK ultimo 2022 præciserer, at der skal gennemføres anlægskontrol ved hvert

Læs mere

20 december, 2023

Året er ved at rinde ud og har budt på mange forskellige opgaver – udover den vigtigste:

Driften af forretningen og vores kunder. Af aktiviteter kan i flæng nævnes: Nyt brand og visuel identitet, personaleseminar, kalibreringsmøder – interne såvel som eksterne, udvidelse med DS21001, delt

Læs mere

8 december, 2023

Arbejder du med El-termografering? Så har vi nyttig og nødvendig viden til dig

Der er kommet ny retningslinje – RTL010-2, som er trådt endeligt i kraft nu, da overgangsperioden sluttede den 30. november d.å. Heldigvis er der ikke mange ændringer i forhold til den tidligere retni

Læs mere

17 oktober, 2023

Grundsten i KLS

En af grundstenene i arbejdet med KLS er forbedringsaktiviteter – og for så vidt også hvis det drejer sig om ISO certificeringer. Sikkerhedsstyrelsen har i foråret valgt 3 nye fokusområder: Kvalitet i

Læs mere

4 oktober, 2023

I TEKNIQ Kvalitet fortsætter vi vores målrettede strategi om at komme endnu tættere på vores kunder og potentielle kunder

Derfor kan du finde os på HI Tech & Industry messen, der afholdes i Herning Messecenter fra den 3. til 5. oktober. Vi oplever en stadig stigende efterspørgsel på mange af vores ydelser Især ser vi

Læs mere

29 september, 2023

TEKNIQ Kvalitet går inspireret på weekend efter spændende konference ved Dansk Forening for Kvalitet.

Emnet for konferencen var ”Certificering + kvalitetsledelse = værdi?”. Tak for at give os muligheden for at deltage med indlæg samt at bidrage i det kompetente panel. #tekniqkvalitet #danskforeningfor

Læs mere

18 september, 2023

Jernbanesikkerhed for entreprenører – også kaldet DS 21001-standarden

Arbejder din virksomhed med Jernbanesikkerhed ifm. Infrastrukturarbejde og særlige krav inden for togkontrol og kommunikation, herunder ydelser vedrørende signalsystemer, sikring, fjernstyring og tele

Læs mere

11 september, 2023

Den 12. september åbnes der for en ny pulje med tilskud til Varmepumper.

Er du interesseret i at opnå godkendelse som VE Installatør i denne forbindelse, sidder vi klar og venter på at få dig hurtigt igennem. Kig eventuelt på vores hjemmeside, hvor vi har en udførlig vejle

Læs mere

6 juli, 2023

Sommerferie

Snart er det tid til velfortjent sommerferie, og nogle er allerede begyndt. Vores første halvår har budt på en del aktiviteter i form af Fornyet godkendelse som kontrolinstans for KLS & VE via Sik

Læs mere

16 juni, 2023

Podcast og Ordrestyring

Podcasts er blevet en af de mest fremtrædende medieformer i disse dage. For nylig inviterede Tommy Hahn Sørensen fra ORDRESTYRING til en samtale om digitalisering inden for håndværksbranchen, og vores

Læs mere

30 maj, 2023

Messetorsdag

I dag har vi haft mange god snakke på standen. De har især handlet om ISO 9001 certificering på køl samt certificering af ISO 14001. Derudover har vi også haft mange fine snakke med vores kunder om fo

Læs mere

24 maj, 2023

TEKNIQ Kvalitet på VVS’23

Vi er nu ankommet og godt i gang med første dag på VVS23. Kom og bliv inspireret på stand 2200 eller få en uforpligtende snak om ISO certificering, KLS eller VE.          

Læs mere

24 maj, 2023

Kigger du hen til os på VVSmessen i denne uge?

Vi er på vores stand nr. 2200 i Odense Congress Center alle dage i åbningstiden: Onsdag og torsdag fra 8:30 til 16:00 og fredag fra 8:30 til 15:00 Kom og få en snak om KLS, VE, ISO, rammesystemer og m

Læs mere

3 marts, 2023

På konference hos Dansk Forening for Kvalitet

Vi har i dag været ude at samle inspiration; AI, ROI, cybertrusler, datakvalitet, standardisering, regler, validering, businesscases & optimering er blandt emnerne fra de kompetente foredragsholde

Læs mere

27 januar, 2023

Backofficeteamet

TEKNIQ Kvalitet er bygget op af en række Teams, som understøtter hinanden og driften – ja, hele forretningen. Backofficeteamet er det hold af medarbejdere, som sidder på vores kontorer og ordner masse

Læs mere

4 januar, 2023

I disse dage er det 3 år siden, at TEKNIQ Kvalitets direktør Peter Baagøe Larsen tiltrådte

. Peter har som direktør det overordnede ansvar for virksomhedens drift og udvikling – både som KLS & VE-kontrolinstans & ISO certificeringsorgan. I det daglige består opgaverne af understøtte

Læs mere

21 december, 2022

Kære kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere

Året nærmer sig så småt sin afslutning, og igen i år har det været et travlt ét af slagsen. Digitalt fortsætter vi vores rejse og udvikler løbende – i år fik vi integreret nyt økonomisystem i vores CR

Læs mere

20 december, 2022

Inspirationsmøde hos LEKON – LEDOC 4

I dag er TEKNIQ Kvalitet – direktør Peter Baagøe Larsen, certificeringsleder Søren Legaard Kristensen & kvalitetskoordinator Suzanne Jørgensen – til inspirationsmøde hos LEKON, så vi er helt klar

Læs mere

9 december, 2022

Måleudstyr og måleresultater er på dagens kalibreringsmøde i TEKNIQ Kvalitet

Certificeringsleder Søren Legaard Kristensen og direktør Peter Baagøe Larsen står for intro til dagen, hvor 3 grupper arbejder med instrumenter og målinger. En meget udbytterig dag, som gør os endnu s

Læs mere

8 november, 2022

”Ny” velkendt Lead Auditor

I sommers var vi så heldige, at Rasmus Frederik Jensen begyndte som Lead Auditor hos TEKNIQ Kvalitet – igen. Rasmus har for en kort bemærkning været væk fra os en periode, men bygger nu videre på sin

Læs mere

25 oktober, 2022

TEKNIQ Kvalitet recertificeres i disse dage

I går og i dag har vi besøg af DANAK, som auditerer vores ledelsessystem, således, at vi fortsat er akkrediteret og kan ISO 9001-certificere vores kunder indenfor mange arbejdsområder. Det er for os n

Læs mere

2 august, 2022

”BRAND”

Som bekendt er TEKNIQ Kvalitet landets største kontrolinstans og auditerer virksomheder over hele landet. Primært efterprøver vi installationsvirksomheder indenfor el, VVS, kloak og virksomhedsgodkend

Læs mere

8 juli, 2022

Kontoret holder lukket i uge 29 & 30

Vi ønsker alle kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere en rigtig god sommer – vi glæder os til at vende tilbage for fuld damp igen i uge 31 – mandag den 1. august d.å. Ved sager af uopsættelig kara

Læs mere

7 juli, 2022

Slut med BEK 100 – Start af BEK 1977 & BEK 1978

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr. Den 1. juli 2022 trådte BEK 1977 af 27. oktober 2021 i kraft. BEK 1977 afløser BEK 100 fra 2007, hvilket betyder: Arbejdstilsynet har tilføjet § 34,

Læs mere

23 maj, 2022

PARTSHØRING af virksomhed

I forbindelse med yderligere digitalisering i Sikkerhedsstyrelsen og dermed også systemet, som Kontrolinstanserne afleverer resultater fra samtlige udførte efterprøvninger i, vil overskridelser af dat

Læs mere

12 maj, 2022

I sidste uge afholdt vi i TEKNIQ Kvalitet Ledelsens Evaluering

Dette er et krav til alle kontrolinstanser, og som udgangspunkt anvender vi vores nyligt afholdte Interne Audit. Der er også krav om afholdelse af Ledelsens Evaluering for autoriserede og VE-godkendte

Læs mere

10 maj, 2022

Velkommen til Martin Andrup Pedersen – ny Certificeringsleder for KLS

Vi er meget glade for, at vi den 1. marts i år har ansat Martin som Certificeringsleder på KLS og med auditoropgaver primært i Jylland med el som speciale. Martin fortæller: ”Jeg er uddannet Elektrike

Læs mere

26 april, 2022

TEKNIQ Kvalitet er netop i dag til virtuelt møde med Sikkerhedsstyrelsen

TEKNIQ Kvalitet ligger stor vægt på at samarbejde med myndighederne, som vi er godkendt af – både Sikkerhedsstyrelsen og Energistyrelsen. I dag deltager vi således i møde for kontrolinstanser afholdt

Læs mere

21 april, 2022

Virtuelle audits hos TEKNIQ Kvalitet

Som følge af nedlukning pga. Corona for lidt over 2 år siden, gav Sikkerhedsstyrelsen ekstraordinært mulighed for at afholde virtuelle KLS-audits for autoriserede virksomheder. Dette alternativ til de

Læs mere

13 april, 2022

TEKNIQ Kvalitet ønsker alle vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere en rigtig god påske.

Det glæder os, at vi igen er begyndt året med at hjælpe mange installationsvirksomheder med forhåndsgodkendelser til både autorisation og VE-godkendelsesordningen. Samtidig har vi også nydt igen at ku

Læs mere

7 april, 2022

INTERN AUDIT I TEKNIQ KVALITET

I går afholdt vi Intern Audit i TEKNIQ Kvalitet. Til lejligheden havde vi fået rådgiver Anni Albøge til at auditere på primært ISO-delen, og vores nye certificeringsleder Martin Andrup Pedersen – mege

Læs mere

1 april, 2022

KLS-oplæg på KEA i Hellerup for 20 VVS-installatør studerende.

I denne uge har TEKNIQ Kvalitet holdt oplæg for 20 VVS-installatør studerende vedr. KLS. Her var tale om AU, det vil sige deltidsstuderende, som har arbejde ved siden af.   Her var især fokus på:

Læs mere

25 marts, 2022

Spændende jobmulighed som VVS Auditor i TEKNIQ Kvalitet

Genkender du dig selv – eller kender du én – så vil vi meget gerne høre nærmere. Stillingsopslag i sin fulde længde finder du her: VVS Auditor

Læs mere

22 marts, 2022

Velkommen til Mathias Tor Hiul Hjortslev Horsleben – ny VVS-auditor i KLS-teamet

Derudover, har vi også ansat ny ISO-auditor og ny KLS-certificeringsleder, som I snarest vil blive præsenteret for. VI glæder os over, at Mathias er blevet ansat som auditor og nu er i fuld gang med a

Læs mere

28 januar, 2022

Præcisering fra Sikkerhedsstyrelsen omkring anmærkninger

Anmærkninger har hidtil været håndteret således, at lukning af disse senest skulle konstateres som værende afhjulpet ved førstkommende audit – hvad enten der har været tale om et godkendelsesbesøg ell

Læs mere

17 december, 2021

Julen 2021

Kære kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere Året er så småt ved at gå på hæld og har budt på travlhed hos os alle. I TEKNIQ Kvalitet har vi fortsat travlt med vores digitale transformation – og vi

Læs mere

29 november, 2021

Året går så småt på hæld, så vi knokler for at være klar til 2022

Således har vi allerede fået godkendelsesmærker gældende fra 2022, så du kan allerede nu begynde at glæde dig, til vi kommer forbi næste år. Mærkerne findes i en del udgaver efterhånden: Installatør –

Læs mere

15 november, 2021

Vil du med på holdet som auditor – så læs mere her:

https://landauheadhunting.com/da/ad/tekniq-kvalitet-vvs-lead-auditor/chepa8

Læs mere

8 november, 2021

Velkommen til Dan Havmand – ny auditor i KLS-teamet

Udover, at vi er i fuld gang med processen med at ansætte ny ISO auditor og ny KLS certificeringsleder, er vi ovenud glade for, at vi allerede tilbage til 1. juli i år ansatte Dan Havmand, som KLS aud

Læs mere

11 oktober, 2021

Hvad vælger du hos TEKNIQ Kvalitet?

”Hvad kan vi hjælpe med?” ”Hvad skulle det være?” ”Får du hjælp?” Flere af vores kunder har virksomheder med flere forretningsområder – som kræver hver deres godkendelse. I TEKNIQ Kvalitet har vi saml

Læs mere

23 september, 2021

Spændende jobmuligheder i TEKNIQ Kvalitet

Vi forstærker nu yderligere fokus på forøgelse af produktionskapacitet, kompetenceudvikling samt fremtidssikring, så: Genkender du dig selv – eller kender du én – så vil vi meget gerne høre nærmere. S

Læs mere

8 juli, 2021

Kontoret holder lukket i uge 29 & 30

Vi ønsker alle kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere en rigtig god sommer – vi glæder os til at vende tilbage for fuld damp igen i uge 31 – mandag den 2. august d.å. Ved sager af uopsættelig kara

Læs mere

28 juni, 2021

Monitorering af auditorer er en vigtig del af hverdagen i kontrolinstansen.

I denne uge har direktør Peter Baagøe Larsen været ”på tur” med Lead Auditor Peter Viuf og Nete Errboe. Monitorering er alene en observation af egen auditor med henblik på ensartethed i auditering og

Læs mere

22 juni, 2021

Kundeundersøgelser hvert kvartal

Vi foretager kundeundersøgelser hvert kvartal og er rigtig glade for vores kunders flotte tilbagemeldinger. I den forbindelse har vi udloddet en kurv til en af vores kunder, som direktør Peter Baagøe

Læs mere

10 juni, 2021

Godkendt kontrolinstans – GKI – under Sikkerhedsstyrelsen

Så har vi modtaget vores bevis efter Sikkerhedsstyrelsens audit, som udmøntede sig i 0 afvigelser og 0 forbedringsforslag, så vi er mere end klar til de næste 2 år. Bemærk, at vi har fuldt hus: Alle g

Læs mere

4 juni, 2021

Kalibreringsmøde i TEKNIQ Kvalitet

I dag er vi alle auditorer samlet for at kalibrere auditlinje i forhold til audit af VE-teknologier. Dagen er godt begyndt med fremvisning af Enova Energy’s KLS, som har valgt at lade KLS være motoren

Læs mere

27 maj, 2021

Hvem kontrollerer Kontrolinstansen?

I dag tager TEKNIQ Kvalitet sin egen medicin: Det er blevet vores tur til at blive auditeret af Sikkerhedsstyrelsen. Vores interne efterprøvning, hvor vi i foråret har afholdt intern audit i 2 dage og

Læs mere

31 marts, 2021

TEKNIQ Kvalitet ønsker alle vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere en rigtig god påske.

Det glæder os, at vi de seneste måneder har kunnet hjælpe flere hundrede virksomheder ind i VE-godkendelsesordningen og vi ser frem til at fortsætte dette arbejde, når vi er tilbage igen den 6. april.

Læs mere

1 marts, 2021

Nyt KLS rammesystem

Nyt KLS rammesystem Vi håber, at I alle er kommet fint i gang med det nye år. Vi indleder vores år med at udgive vores nye rammesystem tilpasset alle autorisationsområder indeholdende den beskrivende

Læs mere

23 december, 2020

Julehilsen 2020

Året er ved at gå på hæld og har budt på travlhed for os alle. Snart flytter vi til nye lokaler et andet sted i Odense – nærmere betegnet huset Titan i klyngen Tech Town, vi løfter sløret for vores ny

Læs mere

3 november, 2020

Vejen til en VE-godkendelse

Vi glæder os over den store tilgang, vi har af virksomheder, som udvider deres forretningsområde til også at omfatte VE-teknologier. Godkendelsen som VE-Installatør- eller VE-Montør-virksomhed tildele

Læs mere

1 oktober, 2020

Lovgivning til VE områder

Da det som bekendt er et krav til virksomheden at kunne dokumentere, at man sikrer, at udført arbejde under en VE-godkendelse sker i henhold til gældende lovgivning for området, har TEKNIQ Kvalitet so

Læs mere

22 juni, 2020

Kundetilfredshed 2020

TEKNIQ Kvalitet ApS arbejder hele tiden på at forbedre sin service over for kunderne. Resultatet for første kvartal 2020 er en samlet score på 4,66 ud af 5 og 95% af de adspurgte virksomheder, vil anb

Læs mere

11 maj, 2020

Love, bekendtgørelser m.m.

Så er seneste udgave af gældende myndighedsregler klar. Her har vi har skabt overblikket over, hvilket materiale, der kan være relevant indenfor de forskellige autorisationsområder og virksomhedsgodke

Læs mere

24 april, 2020

En virksomheds oplevelse med video-audit

Video-audit med Steffen, Fagligt Ansvarlig hos R2 El, fuldt elektronisk KLS-system: “Selv om det er sjette gang, jeg skal auditeres, så er det som at være til eksamen hver gang. I det hele taget fyldt

Læs mere

30 marts, 2020

Første uge med video-audits hos TEKNIQ Kvalitet

Hjulene snurrer hos TEKNIQ Kvalitet, og vi er godt igennem første uge med video-audits. Vores auditorer er nøje instrueret, vi har holdt kalibreringsmøder samt udarbejdet materiale og vejledninger til

Læs mere

18 marts, 2020

KLS-audit & Coronavirus/Covid19

I vores bestræbelser på at opretholde vores normale aktivitetsniveau og samtidig følge regeringens anbefalinger er det med stor glæde, at vi informerer om Sikkerhedsstyrelsens nyeste tiltag gældende f

Læs mere

13 marts, 2020

Vi følger udviklingen af Corona-pandamien/Covid-19

Hos TEKNIQ Kvalitet ApS følger vi udviklingen af Corona-pandemien/Covid-19 tæt og har i denne forbindelse et par praktiske oplysninger. Det betyder, at vi som udgangspunkt arbejder som normalt, kontor

Læs mere

25 april, 2019

KONTROLINSTANSERNE Q-KONTROL ApS OG TEKNIQ KVALITET ApS FUSIONERER

Som led i fusionen mellem TEKNIQ og Arbejdsgiverne fusioneres de to kontrolinstanser Q-Kontrol ApS og TEKNIQ Kvalitet ApS. Begge fusioner skal komme kunder og medlemmer til gavn i form af høj kvalitet

Læs mere

10 januar, 2019

Ny bekendtgørelse om KLS i virksomheden

Den 29. november 2018 trådet Bek. 1363 i kraft, den erstatter Bek. 629. ændringen har betydning for virksomheder under autorisationsområdet, herunder (EL, VVS, GAS og KLOAK) og medfører at KLS systeme

Læs mere