TEKNIQ Kvalitets profil

Grundidéen bag TEKNIQ Kvalitet er at gøre en positiv forskel ved at være med til at understøtte fremtidens kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer i landets tekniske virksomheder. I vores arbejde med efterprøvning og certificering er det centrale samarbejde, at vi hver dag gør os umage for at være i øjenhøjde med kunderne. Det er vigtigt for os, at vores kunder oplever tryghed og en høj grad af faglighed i vores arbejde. TEKNIQ Kvalitet er landsdækkende og har siden 2001 været en aktiv del af tredjepartkontrollen af VVS- og elbranchen. I et forsøg på at skabe de bedste rammer for vores kunder, tilpasser vi løbende vores forretningsområder, således, at vi har muligheden for at favne hver kundes individuelle behov. TEKNIQ Kvalitet er i dag godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, Energistyrelsen, Færdselsstyrelsen og DBI til at udføre tredjepartskontrol af KLS-systemer. Herudover er vi også akkrediteret af DANAK til certificering af ledelsessystemer inden for ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 samt DS 21001:2020:. Se mere om, hvordan vores produkter kan sammensættes her: https://tekniqkvalitet.dk/prisliste-brand-sikring/ https://tekniqkvalitet.dk/prisliste-2020/