TEKNIQ Kvalitets profil

Grundidéen bag TEKNIQ Kvalitet er at gøre en positiv forskel ved at være med til at understøtte fremtidens kvalitetsledelse i landets tekniske virksomheder. I vores arbejde med efterprøvning og certificering er det centrale samarbejde, hvor vi hverdag gør os umage for at være i øjenhøjde med kunderne. Det er vigtigt for os, at vores kunder oplever tryghed og en høj grad af faglighed i vores arbejde.

TEKNIQ Kvalitet er landsdækkende og har de sidste 19 år været en aktiv del af tredjepartkontrollen af VVS- og elbranchen. I et forsøg på at skabe de bedste rammer for vores kunder, tilpasser vi løbende vores forretningsområder, såledeles, at vi har muligheden for at favne hver kundes individuelle behov.

TEKNIQ Kvalitet er i dag godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, Energistyrelsen, Færdselsstyrelsen og DBI til at udføre tredjepartskontrol af KLS-systemer. Herudover er vi også akkrediteret af DANAK til certificering af kvalitetsledelsessystemer inden for ISO 9001:2015.

Se mere om hvordan vores produkter kan sammensættes her:

https://tekniqkvalitet.dk/prisliste-brand-sikring/

https://tekniqkvalitet.dk/prisliste-2020/