Ændringen fra tidligere udgave af kravspecifikationen består i, at punkt 20.50 er ændret. Denne ændring udspringer af, at DANAK ultimo 2022 præciserer, at der skal gennemføres anlægskontrol ved hvert besøg. I tidligere kravspecifikationer fremgik det, at det var tilstrækkeligt med én gang i den 3-årige certificeringsperiode.

 

Uddrag fra den nye AIA -kravspecifikation lyder:

 

20.50 Det certificerende organ skal i forbindelse med audit udføre stikprøvekontrol af AIA-installationer, der er installeret eller serviceret i henhold til Forsikring & Pensions sikringsniveauer i virksomhedens certificeringsperiode. Af Fog P’s nyhedsbrev ad den 7. september 2023 fremgår:

F&P har opdateret AIA-kravspecifikation med en præcisering af certificeringsorganets opgaver i forbindelse med audit.
Præciseringen af pkt. 20.50 skal sikre, at certificeringsorganet gennemfører audit i overensstemmelse med ISO/IEC 17021-1 – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer.

Sidst med ikke mindst har præciseringen ikke indflydelse på virksomheders certificering eller registrering på Sikringsguiden.dk.

Giver dette anledning til spørgsmål, er du – som altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 51 37 69 21 – alternativt info@tekniqkvalitet.dk

#AIA #tekniqkvalitet #kravspecifikation #danak #fogp #anlægskontrol #certificering