Skip to main content

Om Tekniq Kvalitet:  Nyheder

Året er ved at rinde ud og har budt på mange forskellige opgaver – udover den vigtigste:

Driften af forretningen og vores kunder.

Af aktiviteter kan i flæng nævnes: Nyt brand og visuel identitet, personaleseminar, kalibreringsmøder – interne såvel som eksterne, udvidelse med DS21001, deltagelse på to fagmesser, audits – interne såvel som eksterne, en del oplæg for studerende og andre interessenter, videreuddannelse. APV, monitorering, forbedringsaktiviteter – for blot at nævne nogle .

Det er blevet til små 2.000 audits og efterprøvninger, mere end 300 forhåndsgodkendelser, en del løbende forbedringer i vores rapporter, rammesystemer, mails og dokumenter til vores kunder samt sagsverifikationer. Masser af telefonsamtaler er også med til at inspirere os og bringe vores kunder videre på deres vej, og alt i alt kan vores virke sammenfattes i vores værdier:

DIALOG, ENGAGEMENT, FORBEDRING & FAGLIGHED

2024 byder på en del spændende fra vores side, så hold godt øje med vores hjemmeside, som får helt nyt design med blandt andet et inspirationshjørne til vores kunder. Nedenstående julekort er en lille forsmag på, hvad der venter brand- og designmæssigt.

Endelig vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forgangne år samt ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

For god ordens skyld skal det nævnes, at vi holder dampen oppe til og med fredag den 22. december d.å. og vender tilbage igen i 2024 tirsdag den 2. januar.

#tekniqkvalitet #kalibrering #efterprøvning #kls #audit #dialog #engagement #forbedring #faglighed #inspirationshjørne #brand #design

Styrk virksomhedens grønne profil med en ISO 14001-certificering

Kravet om en miljøcertificering kan komme fra forskellige aktører. TEKNIQ Kvalitets kompetente auditor vurderer overensstemmelse med nuværende krav og kommende behov fra offentlige myndigheder, kunder og samarbejdspartnere.

Øg sikkerheden og efterlev lovkravene med en Brandsikrings-certificering

TEKNIQ Kvalitet fokuserer på en tryg opstart gennem dialog, på at jeres fagområder er beskrevet i et kvalitetsledelsessystem, og på at formidle smidig proces for certificering og rettidig audit mod en implementering af kvalitetsledelsessystemet.

Optimer energieffektiviteten og miljøgevinsten med en VE-godkendelse

Med den frivillige godkendelsesordning, VE-ordningen, kan I få papir på de vedvarende energiteknologier, som monteres, og sikre, at standarderne opfyldes. TEKNIQ Kvalitet kan stå til rådighed gennem hele godkendelsesprocessen.

Et lille udpluk af udtalelser fra tilfredse kunder

”Mange tak for den glædelige nyhed - Det er en normal ting i jeres hverdag, men en milepæl i min. Tak for den gode behandling, vejledning og oplevelse.”

”STOR TAK for hjælpen og den hurtige respons. Sætter stor pris på din indsats.”

”Tak for den hurtige behandling, det sætter jeg stor pris på.”

”Så skulle den være der, håber jeg :) Tusind tak for hjælpen og god dag.”

Webbureau ITTP