Driften af forretningen og vores kunder.

Af aktiviteter kan i flæng nævnes: Nyt brand og visuel identitet, personaleseminar, kalibreringsmøder – interne såvel som eksterne, udvidelse med DS21001, deltagelse på to fagmesser, audits – interne såvel som eksterne, en del oplæg for studerende og andre interessenter, videreuddannelse. APV, monitorering, forbedringsaktiviteter – for blot at nævne nogle 😊.

Det er blevet til små 2.000 audits og efterprøvninger, mere end 300 forhåndsgodkendelser, en del løbende forbedringer i vores rapporter, rammesystemer, mails og dokumenter til vores kunder samt sagsverifikationer. Masser af telefonsamtaler er også med til at inspirere os og bringe vores kunder videre på deres vej, og alt i alt kan vores virke sammenfattes i vores værdier:

DIALOG, ENGAGEMENT, FORBEDRING & FAGLIGHED

2024 byder på en del spændende fra vores side, så hold godt øje med vores hjemmeside, som får helt nyt design med blandt andet et inspirationshjørne til vores kunder. Nedenstående julekort er en lille forsmag på, hvad der venter brand- og designmæssigt.

Endelig vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forgangne år samt ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

For god ordens skyld skal det nævnes, at vi holder dampen oppe til og med fredag den 22. december d.å. og vender tilbage igen i 2024 tirsdag den 2. januar.

#tekniqkvalitet #kalibrering #efterprøvning #kls #audit #dialog #engagement #forbedring #faglighed #inspirationshjørne #brand #design