Der er kommet ny retningslinje – RTL010-2, som er trådt endeligt i kraft nu, da overgangsperioden sluttede den 30. november d.å.

Heldigvis er der ikke mange ændringer i forhold til den tidligere retningslinje. De få ændringer, som nu er trådt i kraft, er lempelser.

Lempelser omhandler primært kameraet, og nedenfor har vi oplistet de ændrede krav, som de var – og nu er fremadrettet.

Før:

Kamera skal kunne detektere infrarød stråling i bølgelængdeområderne 2-5 µm eller 8-14 µm.

Nu:

Kamera skal kunne detektere infrarød stråling i bølgelængdeområderne 2-5 µm eller 8-15 µm.

Før:

Billedet skal kunne lagres digitalt som radiometrisk billede. Bemærk, at billedmateriale skal lagres i minimum 10 år.

Nu:

Billedet skal kunne lagres digitalt som radiometrisk billede. Bemærk, at billedmateriale skal lagres i minimum 5 år.

Følgende to krav er bortfaldet:

Termisk opløsning på detektoren på min. 640 x 480 pixels. (uden interpolering).

Certifikat på årligt kalibreringscheck ved følgende temperatur 50℃, 100℃ og 150℃.

Særligt den sidste er væsentlig, hvis nyt Flir udstyr indkøbes. Kamera skal fortsat kalibreres, men ikke ved de nævnte temperaturer, da disse ikke fremgik for et fabrikskalibreret Flir kamera. Det betyder altså, at et nyt kamera opfylder kravene nu, hvor dette krav ikke tidligere kunne dokumenteres.

 

I den tidligere retningslinje sås også beskrevet ISO 9001:2008 krav, som skulle overholdes. De fleste af disse krav er fortsat beskrevet andre steder i retningslinjen, som hidtil.
Fx punkt 5.5 ”Ansvar, beføjelse og kommunikation”, som nu er omformuleret til ”Organisation. Indplacering af de certificerede personer og uvildighed”.

Punkt 8, som omhandlede krav til kundetilfredshedsmåling, ses ikke længere som krav.

Skulle dette give anledning til spørgsmål, er du – som altid – meget velkommen til at kontakte os.