En af grundstenene i arbejdet med KLS er forbedringsaktiviteter – og for så vidt også hvis det drejer sig om ISO certificeringer.

Sikkerhedsstyrelsen har i foråret valgt 3 nye fokusområder:

  • Kvalitet i de korrigerende handlinger,
  • slutkontrol samt
  • den faglidt ansvarliges tilstedeværelse

Her vil vi beskæftige os med det første fokusområde – kvalitet i de korrigerende handlinger.

Som bekendt stiller TEKNIQ Kvalitet et KLS rammesystem til fri afbenyttelse på www.tekniqkvalitet.dk. Dette system består af håndbog med beskrivelser samt tilhørende bilag til dokumentation. For god ordens skyld nævner vi samtidig, at det ikke er et krav at anvende vores rammesystem, når du auditeres af os. Du skal vælge det system, som passer bedst til dig, din virksomhed og din hverdag.

Det er således beskrevet i denne håndbog, hvordan gældende lovgivning kræver arbejdet med afvigelser og reklamationer bearbejdet. Derudover har vi udarbejdet et udførligt bilag, som forklarer alle trin i en effektiv afvigelsesbehandling for at sikre, at forbedringsaktiviteterne implementeres – og virker!

Punkterne, som sikrer en effektiv behandling, kan kort skitseres, således:

Afklar hvilket felt forbedringsaktiviteten tilhører: Afvigelse, reklamation, forslag til forbedring etc.

HVAD er der sket?
– Beskriv forholdet, som begynder denne aktivitet.

HVORFOR skete det?
– Beskriv årsagen.

HVORDAN sikres det,
at forholdet (afvigelsen/reklamationen) ikke opstår igen? Beskriv løsning, så implementering sikres og sørg her for deadline for implementering. Dette punkt refereres ofte til som den korrigerende handling.

VIRKER DET?
Efter ovenstående deadline kontrolleres det, om det besluttede tiltag fungerer efter hensigten – opfølgning på den korrigerende handling. Er tiltaget implementeret og fungerer effektivt, således, at der ved opfølgning ikke ses yderligere afvigelser, kan denne sag afsluttes.

Gode tips:

Udøv umiddelbar fejlafhjælpning, hvor det er relevant,

Sørg for at udpege ansvarlig(e) tidligt i forløbet.

SIK’s fokusområder indgår derfor helt naturligt i alle TEKNIQ Kvalitet’s efterprøvninger – ikke, at vi ikke har auditeret på områderne tidligere, men som det fremgår, er der nu øget fokus fra myndighedens side – og derfor også helt naturligt fra vores side af.

Se mere på www.tekniqkvalitet.dk, hvor du finder det nævnte bilag samt et eksempel på udfyldelse. Giver dette anledning til spørgsmål, er du som altid meget velkommen til at kontakte os på 5137 6921 – alternativt info@tekniqkvalitet.dk