• Blåstemplet
  Blåstemplet
  Er din virksomhed blåstemplet?

  Vi tredjepartskontrollerer dit kvalitetsledelsessystem

 • Udvid KLS
  Udvid KLS
  Kvalitetsledelsessystemet kan herudover udvides med

  - El-eftersyn
  - VE-teknologierne
  - BedreBolig
 • TEKNIQ Kvalitet
  TEKNIQ Kvalitet

  TEKNIQ Kvalitet ApS er en landsdækkende kontrolinstans godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
  Vi har en målsætning om altid at levere ydelser af høj kvalitet.
 • Vedvarende energi
  Vedvarende energi
  Fra 1. januar 2013 er VE-ordningerne frivillige. TEKNIQ Kvalitet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at godkende VE.
 • Kontrolordninger
  Kontrolordninger
  Vi auditerer:
  KLS 
  KLS indeholdende VE
  KLS indeholdende BedreBolig
   
   


   
 • Vi tilbyder
  Vi tilbyder
  Priser

  uden skjulte gebyrer
  uden transportomkostninger
  uden andre ekstraomkostninger
 • ISO & OHSAS
  ISO & OHSAS
  Vi formidler certificering af mange områder inden for ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2007 & 2008 
 • Auditorer
  Auditorer
  Vores auditorer har indgående kendskab til installationsbranchen og taler samme sprog som dig selv.
  Ting gøres ikke unødigt komplicerede.

KLS (VVS) i dagligdagen

Mester:

 • Udarbejder arbejdssedler VVS 1 mv.
  • Gennemgår og vurderer jobbet
  • Planlægger jobbet
  • Bestiller materialer
 • Instruerer montøren

Montøren:

 • Udfører det beskrevne job iht. instruktion og arbejdssedlen
  • Dokumenterer det udførte på arbejdsseddel / -rapport
   • Kvitterer for udført kvalitetssikring
   • Oplistning af materialer (Kopi af følgesedler)
  • Instruerer kunden (hvis behov og muligt)
  • Melder tilbage til mester

Mester:

 • Gennemgår den afleverede dokumentation for udført arbejde

Når behov opstår:

 • Registrering af reklamation (reklamationsrapport KS2 eller kopi af arbejdsseddel)
 • Registrering af afvigelser (reklamationsrapport KS2 eller Intern efterprøvning af udført arbejde KS1b)
 • Behandling af afvigelser og/eller reklamation og etablering af korrigerende handlinger

Periodisk (Stikprøve):

 • Gennemgang af dokumentation for udført arbejde (VVS1, VVS2, Følgesedler, trykprøverapport mv.), omfang min. 10% af alle udførte jobs
  • Hvis den faglig ansvarlige selv udarbejder fakturakladder, er gennemgangen 100%.
 • Intern efterprøvning af udført arbejde (dokumentation af gennemført tilsyn), omfang min. 2 installationer pr. montør pr. kvartal, dokumentation KS1b.

Årligt (eller oftere):

 • Ledelsens interne efterprøvning og evaluering, dokumentation KS3.