Snart er det tid til velfortjent sommerferie, og nogle er allerede begyndt. Vores første halvår har budt på en del aktiviteter i form af

  • Fornyet godkendelse som kontrolinstans for KLS & VE via Sikkerhedsstyrelsen,
  • Udvidelse af egen akkreditering på Forsikrings og Pensions kravspecifikationer for certificering af vagtvirksomheder, januar 2023, hvor vi fortsat er eneste certificeringsorgan, der har denne akkreditering i Danmark
  • Taget hul på vores nye certificeringsområde inden for DS 21001:2020 – Ledelsessystemer for jernbanesikkerhed og infrastruktur
  • Ledelsens evaluering, hvor vi tilfredse kunne konstatere, at alle vores kvalitetsmål ses opfyldt
  • Kundetilfredsheden er helt i top med 4,6 ud af 5 stjerner, og mere end 90% vil fortsat anbefale os til andre
  • Deltagelse på VVS-messe, hvor vi havde mange besøgene på standen
  • Vi fik lov til at dele vores interesse i digitalisering og løbende forbedringer i Ordrestyrings podcastserie ”De digitale håndværkere”
  • Inspirerende dag med Dansk Forening for Kvalitet omkring AI
  • Og ikke mindst: Små 200 stk. forhåndsgodkendelser, næsten 1.000 stk. efterprøvningsbesøg og et hav af telefonsamtaler med jer alle.

Vi ønsker hermed alle kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere en rigtig god sommer – vi glæder os til at vende tilbage for fuld damp igen i uge 31 – mandag den 31. juli med flere spændende initiativer for resten af året.

Selv om kontoret holder lukket i ugerne 29 & 30, kan du fortsat ved sager af uopsættelig karakter komme i kontakt med os på 51 37 69 21– alternativt info@tekniqkvalitet.dk

#tekniqkvalitet #sommer2023 #Godkendt kontrolinstans #forsikringogpension #vagt2023 #DS21001:2020 #jernbanesikkerhed #ledelsensevaluering #kvalitetsmål #kundetilfredshed #VVSmesse2023 #ordrestyring #dedigitalehåndværkere #Danskforeningforkvalitet #AI #forhåndsgodkendelser #efterprøvningsbesøg #telefonsamtaler