Da det som bekendt er et krav til virksomheden at kunne dokumentere, at man sikrer, at udført arbejde under en VE-godkendelse sker i henhold til gældende lovgivning for området, har TEKNIQ Kvalitet som en service til sine kunder udviklet en oversigt, som ligger på vores hjemmeside tekniqkvalitet.dk

Listen vil – som den vi også har udarbejdet på KLS-området – blive opdateret kvartalsvis og ligge til download.

Vi håber, at I bliver tilfredse med dette nye tiltag.