Dette er et krav til alle kontrolinstanser, og som udgangspunkt anvender vi vores nyligt afholdte Interne Audit.

Der er også krav om afholdelse af Ledelsens Evaluering for autoriserede og VE-godkendte virksomheder – Intern audit er dog alene et krav for VE-godkendte virksomheder.

Der er ingen formelle krav til indholdet af Ledelsens Evaluering for hverken autoriserede eller VE-godkendte virksomheder, men nedenstående er nogle af de inputs, som TEKNIQ Kvalitet’s Ledelsens Evaluering skal indeholde. Måske kan du i din virksomhed finde inspiration til at forbedre indholdet af Ledelsens Evaluering i disse punkter – husk dog, at punkterne kun er krav til TEKNIQ Kvalitet.

 1. Status for handlinger fra tidligere ledelsesevalueringer
 2. Ændringer i eksterne og interne forhold, der er relevante for kvalitetsledelsessystemet
 3. Information om kvalitetsledelsessystemets præstation og effektivitet, herunder tendenser med hensyn til:
  • Kundetilfredshed og tilbagemeldinger fra relevante interessenter
  • det omfang, hvori kvalitetsmål er opfyldt
  • procespræstation og produkters og ydelsers overensstemmelse med krav
  • afvigelser og korrigerende handlinger
  • resultater af overvågning og måling
  • auditresultater
  • eksterne leverandørers præstation
 1. tilstrækkeligheden af ressourcer
 2. effektiviteten af iværksatte handlinger til adressering af risici og muligheder
 3. muligheder for forbedring

God fornøjelse.