Energiverificering

Ekstern audit samt verifikation af indberetningsmateriale over energibesparelser

En forudsætning for gennemførelse af verifikationen er, at TEKNIQ Kvalitet får adgang til det overordnende regnskabsmateriale for energiverifikationen samt processen for udarbejdelse af indberetningsmaterialet. Kontakt os på email info@tekniqkvalitet.dk og på telefon 7023 3433 TEKNIQ Kvalitet er uafhængig af net- og distributionsselskaber. Vores auditorer er godkendt i henhold til ”The Governing Board of the International Registration Scheme for Certified Auditors (IRCA)” i England, GCT Associates Ltd., UK , til at gennemføre audit i henhold til ISO standarden. Energiverificering gennemføres kun af TEKNIQ Kvalitets mest kompetente og veluddannede auditorer, og alle audits gennemføres med udgangspunkt i ISO 19011 og i overensstemmelse med referencerne herunder. Ønsker du et tilbud på ekstern audit samt energiverificering, bedes du kontakte på info@tekniqkvalitet.dk.

Ref.:

BEK nr 1452 af 16. december 2013 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder – Vis Opgørelse af realiserede energibesparelser i henhold til politisk aftalen af 13. november 2012 mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie – Vis