Som følge af nedlukning pga. Corona for lidt over 2 år siden, gav Sikkerhedsstyrelsen ekstraordinært mulighed for at afholde virtuelle KLS-audits for autoriserede virksomheder. Dette alternativ til de fysiske audits skulle vise sig at blive en gedigen succes hos TEKNIQ Kvalitet, som på nuværende tidspunkt har gennemført små 400 virtuelle audits.

Den virtuelle audit har givet TEKNIQ Kvalitet mulighed for at udvise ansvarlighed overfor både kunder og medarbejdere, og håbet er naturligvis, at den virtuelle audit også vil være en mulighed fremadrettet – Ikke som en ”enten/eller løsning” men som en ”både og”, da det virtuelle tilgodeser den grønne omstilling samt digitaliseringsprocessen, som både vi og mange af vores kunder er i fuld gang med.

Lead Auditor Michael B. Hansen er den auditor, som har gennemført flest virtuelle audits. Han udtaler:
”Langt de fleste har taget overraskende godt imod tiltaget, selv om nogle i første omgang har udvist forsigtig skepsis, men ved fælles hjælp er alle virtuelle audits gennemført med succes, grundighed og høj kvalitet, hvilket vores kunder i høj grad har medvirket til.” Han fortsætter:
”En solid erfaring som auditor og et stort fagligt fundament indenfor VVS og Kloak har sammen med en rolig tilgang bevirket mange gode oplevelser med gennemførelse af virtuelle audits, og under afslutningsmødet af de enkelte virtuelle audits, har langt de fleste kunder udtrykt tilfredshed med oplevelsen.”