Skip to main content

VE-området

VE – Varmepumper, Biomassekedler & -ovne, Solceller & Solvarme

VE-godkendelse er en frivillig godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg, der administreres af Energistyrelsen. Ordningen sikrer, at VE-teknologierne installeres og driftes korrekt samt at opnå optimal energieffektivitet og miljømæssig bæredygtighed.

Formålet med ordningen er at fremme energieffektive og miljøvenlige løsninger ved at sikre, at VE-teknologierne opfylder visse tekniske og kvalitetsmæssige standarder. Her er fokus på miljømæssig bæredygtighed.

Særligt for varmepumper:

Godkendelsesområdet for Varmepumper refererer til de opgaver og aktiviteter, som godkendte VE-Installatører og VE-Montører må udføre. Denne godkendelse kan bla. omfatte etablering, installation, tilslutning, indregulering og service af varmepumper. Her er desuden fokus på viden om relevant lovgivning, rådgivning, beregning af energibehov samt vejledning i anlæggets anvendelse.

Særligt for Biomassekedler & -ovne:

Godkendelsesområdet for Biomassekedler og -ovne refererer til de opgaver og aktiviteter, som godkendte VE-Installatører og VE-Montører må udføre. Denne godkendelse kan bla. omfatte etablering, installation, tilslutning, indregulering og service af biomassekedler og -ovne. Her er desuden fokus på viden om relevant lovgivning, rådgivning, beregning af energibehov samt vejledning i anlæggets anvendelse.
Dette kan desuden omfatte inspektion af kedlens ydeevne, brændselsforbrænding samt emissionsniveauer.

Særligt for Solceller:

  1. Godkendelsesområdet for Solceller refererer til de opgaver og aktiviteter, som godkendte VE-Installatører og VE-Montører må udføre. Denne godkendelse kan bla. omfatte etablering, installation, tilslutning, indregulering og service af solcelleanlæg. Her er desuden fokus på inverterens ydeevne, tilslutning til elnettet og sikkerhedskomponenter såsom overspændingsbeskyttelse og jordforbindelse.

Sigtet er at fremme anvendelsen af solenergi som en bæredygtig energikilde til produktion af elektricitet.

Særligt for Solvarme:

  1. Godkendelsesområdet for Solvarme refererer til de opgaver og aktiviteter, som godkendte VE-Installatører og VE-Montører må udføre. Denne godkendelse kan bla. omfatte etablering, installation, tilslutning, indregulering og service af solcelleanlæg. Her er desuden fokus på krav til solfangerens effektivitet, varmevekslerens ydeevne, varmelagringssystemets kapacitet og sikkerhedskomponenter såsom tryk- og temperaturstyring.
  2. Sigtet er at fremme anvendelsen af solvarme som en bæredygtig energikilde til opvarmning af vand og boliger.

Vejen til en VE-installatørgodkendelse

Vi hjælper jer med at sikre, at jeres system lever op til gældende lovkrav, og forsyner jer med dokumentation og certificering for at jeres virksomhed er blandt de mest troværdige leverandører på sit felt.
Når du ønsker at opnå en VE-Installatør-godkendelse, er kravet, at virksomheden har en autorisation på el eller VVS.
For at få denne godkendelse skal du have indarbejdet VE i eksisterende KLS.
Derudover skal der væreen VE-uddannet medarbejder indenfor de områder, du ønsker at opnå godkendelse til.
Nu er du klar til at indgå aftale med en kontrolinstans, så du kan få godkendt dit system og dine kompetencer.
Er du kunde hos os, udarbejder vi et tillæg til din aftale, for at forhåndsgodkende VE og kompetencer. VE auditeres og godkendes endeligt næste gang, du alligevel skal have kontrolleret dit KLS.
Når Energistyrelsen har udstedt godkendelse til din virksomhed, er du klar til at kalde dig VE-installatør og udføre arbejde indenfor de områder, du nu er godkendt til.

Hvordan opnås godkendelse som VE-Installatørvirksomhed eller VE-Montørvirksomhed?

Hvis du ønsker, at din virksomhed skal opnå godkendelse til at udføre arbejde indenfor en eller flere af ovennævnte vedvarende energier, skal dit kvalitetsstyringssystem (KSS) godkendes af en kontrolinstans, inden du kan ansøge om godkendelse hos Energistyrelsen (ENS).

Hvilke teknologier kan søges inden for VE-godkendelsen?

Varmepumper
Biomassekedler & -ovne
Solceller
Solvarme

Hvad skal du have styr på, inden du ansøger om godkendelse?

  • Sikre, at du kan dokumentere, at du har den krævede kompetence til de(t) ønskede VE-område(r)
  • Udarbejde et kvalitetsstyringssystem, der lever op til gældende krav
  • Sørge for at implementere systemet i din virksomhed, når du begynder driften

Hvad har TEKNIQ Kvalitet fokus på i et godkendelsesforløb?

  • at give dig en tryg opstart i samarbejdet med os baseret på tillidsvækkende kommunikation og dialog
  • at virksomhedens forretningsområde er beskrevet i et kvalitetsstyringssystem, som lever op til den gældende lovgivning på området – vi gennemgår det indsendte materiale, og du modtager en gennemgang. Er denne godkendt, vil du nu kunne ansøge om autorisation hos ENS
  • at processen sker hurtigt, enkelt og let forståeligt
  • at virksomheden ved det efterfølgende godkendelsesbesøg bliver efterprøvet rettidigt, og at der her kan foretages en vurdering af, hvorvidt KLS er implementeret i virksomheden, og hermed opnå den såkaldte ”endelige godkendelse”

Hvordan kommer du godt i gang?

Vi har en formular her på siden, som du blot skal udfylde. I denne formular kan du samtidig vedhæfte din KSS-håndbog med tilhørende bilag. Vi udarbejder en dokumentgennemgang af materialet for at sikre, at det lever op til gældende lovkrav, og herefter kan vi udstede din forhåndsgodkendelse. Du kan naturligvis også tilmelde dig uden at vedhæfte KSS, så du får fremsendt samarbejdsaftale og kommer i gang – så sender du bare KSS til os, når du har udarbejdet det.

Bibeholde VE-godkendelse:

Har din virksomhed allerede opnået VE-godkendelse, og ønsker du at få TEKNIQ Kvalitet til at efterprøve dit KSS, udfylder du blot vores formular her på siden, vedhæfter dit KSS og seneste godkendelsesbevis. Herefter modtager du samarbejdsaftale, og vores auditor kontakter dig med henblik på aftale om efterprøvning.

Relevante myndigheder, lovgivning og eventuelle vejledninger:

Energistyrelsen
BEK 1047

Styrk virksomhedens grønne profil med en ISO 14001-certificering

Kravet om en miljøcertificering kan komme fra forskellige aktører. TEKNIQ Kvalitets kompetente auditor vurderer overensstemmelse med nuværende krav og kommende behov fra offentlige myndigheder, kunder og samarbejdspartnere.

Øg sikkerheden og efterlev lovkravene med en Brandsikrings-certificering

TEKNIQ Kvalitet fokuserer på en tryg opstart gennem dialog, på at jeres fagområder er beskrevet i et kvalitetsledelsessystem, og på at formidle smidig proces for certificering og rettidig audit mod en implementering af kvalitetsledelsessystemet.

Optimer energieffektiviteten og miljøgevinsten med en VE-godkendelse

Med den frivillige godkendelsesordning, VE-ordningen, kan I få papir på de vedvarende energiteknologier, som monteres, og sikre, at standarderne opfyldes. TEKNIQ Kvalitet kan stå til rådighed gennem hele godkendelsesprocessen.

Et lille udpluk af udtalelser fra tilfredse kunder

”Mange tak for den glædelige nyhed - Det er en normal ting i jeres hverdag, men en milepæl i min. Tak for den gode behandling, vejledning og oplevelse.”

”STOR TAK for hjælpen og den hurtige respons. Sætter stor pris på din indsats.”

”Tak for den hurtige behandling, det sætter jeg stor pris på.”

”Så skulle den være der, håber jeg :) Tusind tak for hjælpen og god dag.”

Webbureau ITTP