TEKNIQ Kvalitet ligger stor vægt på at samarbejde med myndighederne, som vi er godkendt af – både Sikkerhedsstyrelsen og Energistyrelsen. I dag deltager vi således i møde for kontrolinstanser afholdt af Sikkerhedsstyrelsen med deltagelse af Energistyrelsen.

Dette samarbejde omkring lovgivning er særdeles vigtigt for os og ikke mindst vores kunder, da vi ikke selv fortolker lovgivning. Vi har alene det formål for øje, at sikre, at det arbejde, som virksomhederne betaler os for at udføre, bliver fulgt til punkt og prikke i henhold til lovgivning. Samtidig ser vi det som vores mulighed for aktivt at bidrage til dette arbejde med det formål at sikre, at dette arbejde skaber værdi i virksomhederne.
Vi gør ikke tingene unødigt komplicerede – hverken for virksomhederne, styrelserne eller os selv som kontrolinstans.