Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr.
Den 1. juli 2022 trådte BEK 1977 af 27. oktober 2021 i kraft. BEK 1977 afløser BEK 100 fra 2007, hvilket betyder:

Arbejdstilsynet har tilføjet § 34, der beskriver, at selvstændigt arbejde på køleanlæg og varmepumper med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel kun må udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et certifikat. Det fremgår af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, hvornår der er krav om certifikat, samt hvilke kvalifikationer, man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et certifikat.

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser
BEK 1978 trådte også i kraft den 1. juli 2022, hvilket betyder:

Kvalifikationskrav er nu ændret fra de gamle kølemontørcertifikater A, B, C, D eller E til nye certifikater type I. II. og III. Dette gælder fremadrettet.

Personer, som har opnået kølemontørcertifikat A, B, C, D eller E efter de hidtil gældende regler, kan fortsat udføre arbejde, der er omfattet af certifikatets gyldighedsområde jf. stk. 3.

Stk. 6: Personer, som har opnået certifikater efter de hidtil gældende regler, kan i stedet for at gennemføre uddannelse til type I. II. eller III gennemføre godkendte opkvalificeringskurser med efterfølgende prøveaflæggelse.

Vi har talt med en fagskole, der har disse opkvalificeringsuddannelser klar i efteråret.

Beskrivelse af hvad de nye uddannelser indeholder:

I. Anlæg med mere end 2,5 kg kølemiddelfyldning uanset arten af kølemiddel, bortset fra ammoniak R717 (Almindeligt kølemontørcertifikat / almindeligt køleteknikercertifikat)
II. Anlæg med mere end 2,5 kg kølemiddelfyldning uanset arten af kølemiddel (Udvidet kølemontørcertifikat / udvidet køleteknikercertifikat)
III. Anlægget på den virksomhed, hvor kølemontøren er ansat. Anlægget er i øvrigt type I eller II. (Specielt certifikat – eget virksomhedsanlæg)