Anmærkninger har hidtil været håndteret således, at lukning af disse senest skulle konstateres som værende afhjulpet ved førstkommende audit – hvad enten der har været tale om et godkendelsesbesøg eller en løbende efterprøvning.

Dette har Sikkerhedsstyrelsen nu ændret.

Fremadrettet betyder det, at anmærkninger skal afhjælpes på samme vis som afvigelser for at sikre fortsat opretholdelse af godkendelse. Det er således ikke længere nok, at anmærkning alene ses afhjulpet ved næste audit.

Sikkerhedsstyrelsen skriver bla. i sin vejledning:

”Den korrigerende handling som virksomheden foretager inden for den fastsatte frist, skal meddelelse skriftligt til kontrolinstansen. Det er kontrolinstansen pligt at melde tilbage til Sikkerhedsstyrelsen via SIDIS, at virksomheden har foretaget en korrigerende handling. Kontrolinstansen verificerer ved næste audit (2 år efter sidste besøg), at virksomheden har implementeret det beskrevne. Har virksomheden ikke fulgt korrekt op på anmærkningen som meddelt kontrolinstansen skriftligt, vil det skulle udløse en afvigelse ved dette besøg.”

Skulle dette give anledning til spørgsmål, er du som altid mere end velkommen til at kontakte os.

SIK vejledning af december 2021: https://www.sik.dk/sites/default/files/2021-12/kls_vejledning_2021.pdf