I forbindelse med yderligere digitalisering i Sikkerhedsstyrelsen og dermed også systemet, som Kontrolinstanserne afleverer resultater fra samtlige udførte efterprøvninger i, vil overskridelser af datoer i godkendelsesbeviser blive kontrolleret. Hvis systemet opdager, at en dato for godkendelse er overskredet, sender Sikkerhedsstyrelsen virksomheden en partshøring med en frist på 14 dage til som minimum at kontakte Sikkerhedsstyrelsen.

Partshøringer sendes direkte til virksomhedens e-Boks.

Det er derfor af største vigtighed at reagere på en sådan partshøring, da Sikkerhedsstyrelsen uden yderligere varsel vil bortfalde de(n) pågældende autorisation(er), hvis der ikke reageres indenfor den i skrivelsen nævnte frist.

Vi i TEKNIQ Kvalitet vil som altid naturligvis gerne hjælpe vores kunder, så skulle ovennævnte situation opstå, er du meget velkommen til at kontakte hos, men Sikkerhedsstyrelsen skal kontaktes under alle omstændigheder.

For god ordens skyld skal det nævnes, at der kan være mange andre årsager til, at Sikkerhedsstyrelsen partshører en virksomhed, men i alle tilfælde gælder det, at kontakt til Sikkerhedsstyrelsen er altafgørende.