Den 29. november 2018 trådet Bek. 1363 i kraft, den erstatter Bek. 629. ændringen har betydning for virksomheder under autorisationsområdet, herunder (EL, VVS, GAS og KLOAK) og medfører at KLS systemets håndbog skal opdateres ved førstkommende lejlighed.

Bekendtgørelsesændringen har ikke betydning for KLS systemets opbygning og indhold, men alene medfører en ændring i håndbogens referencer.