I denne uge har direktør Peter Baagøe Larsen været ”på tur” med Lead Auditor Peter Viuf og Nete Errboe. Monitorering er alene en observation af egen auditor med henblik på ensartethed i auditering og fremmelse af værdiskabende audit.