Som led i fusionen mellem TEKNIQ og Arbejdsgiverne fusioneres de to kontrolinstanser Q-Kontrol ApS og TEKNIQ Kvalitet ApS.

Begge fusioner skal komme kunder og medlemmer til gavn i form af høj kvalitet i ydelserne til en konkurrencedygtig pris.

Alle ansatte i begge kontrolselskaber tilbydes fortsat ansættelse, ligesom vi fortsætter samarbejdet med de eksterne auditorer, der har været knyttet til TEKNIQ Kvalitet. Som kunder vil I derfor ikke umiddelbart mærke forskel i forhold til det, I kender i dag.

Det er vigtigt for os, at kunderne, også fremadrettet, oplever et konstruktivt og udbytterigt samarbejde i alle led af en godkendelse.

Med fusionen bliver den nye kontrolinstans landets største og servicere i alt 4.000 kunder. Samtidig opnås en betydelig rolle indenfor DANAK-akkrediterede ISO-certificeringer og som certificerende organ inden for brandområdet.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Lars Søgaard
direktør
Q-kontrol ApS og TEKNIQ Kvalitet ApS