I vores bestræbelser på at opretholde vores normale aktivitetsniveau og samtidig følge regeringens anbefalinger er det med stor glæde, at vi informerer om Sikkerhedsstyrelsens nyeste tiltag gældende for den kommende periode. Denne information er særlig vigtig for virksomheder, hvis godkendelse udløber i nærmeste fremtid.

Der er nu således ekstraordinært åbnet mulighed for tredjepartskontrol via video suppleret med fremsendelse af dokumenter mv. – eller dispensation i en kortere periode, nærmere betegnet marts og april måned. Tiltaget sikrer mulighed for rettidig auditafholdelse samt forsvarlig afholdelse af audit for både virksomhed og vores auditorer. Vi tilstræber som altid at imødekomme virksomhedernes ønsker og respekterer naturligvis, hvis virksomheden ikke ønsker at benytte sig af mulighed for videoaudit – så skal virksomheden blot søge om dispensation på https://www.sik.dk/corona
Ansøgning om dispensation skal indeholde oplysning om: CVR.nr, dato for aflyst efterprøvning, dato for udløb af seneste godkendelse og navn på kontrolinstans. Derudover kan Sikkerhedsstyrelsen bede om yderligere dokumentation.

Har du spørgsmål omkring alt dette – eller andet – er du som altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 5137 6921 – alternativt info@tekniqkvalitet.dk

I TEKNIQ Kvalitet anbefaler vi, at audits så vidt muligt gennemføres, da dispensationsperioden er forholdsvis kort. Vores auditorer er pt. i gang med et forløb, hvor de uddannes til at forestå disse audits samt bliver klædt på til at håndtere denne – for alle – nye situation i form af sikring af kvalitet og faglighed.

Har din virksomhed og TEKNIQ Kvalitet samarbejde omkring ISO-certificering, bedes du kontakte Søren Legaard Kristensen på tlf. 3134 1766 – alternativt slk@tekniqkvalitet.dk eller Suzanne Jørgensen på tlf. 6016 3952 – alternativt suj@tekniqkvalitet.dk .

Skulle dette give anledning til spørgsmål, må du endelig kontakte os. Vi står til rådighed og er klar til at hjælpe vores kunder og samarbejdspartnere, så vi i fællesskab passer på hinanden og Danmark.