Året nærmer sig så småt sin afslutning, og igen i år har det været et
travlt ét af slagsen.

Digitalt fortsætter vi vores rejse og udvikler løbende – i år fik vi
integreret nyt økonomisystem i vores CRM-system – det trak lidt
tænder ud internt, men vi formåede at holde driften og vores kunder
skadesløse, som er et absolut must for os.

I år har vi haft tilgang af endnu en ISO-Lead Auditor, 2 KLS Lead Auditorer
samt Certificeringsleder på KLS – i dén grad en styrkelse af organisationen.

I år har vi prioriteret at afholde uddannelsesdage for alle Lead Auditorer.
Vi har haft sådanne dage, hvor vi har haft fokus på henholdsvis VVS, Kloak
og VE, og det har sandelig løftet vores samlede kompetenceniveau.
ISO-auditorerne har derudover deltaget i kurser indenfor det brandtekniske
område og afslutter dette år med en uges kursus indenfor køl.

2022 blev også året, hvor vi for alvor fik etableret vores Teams, som binder
forretningen sammen: KvalitetsLedelses-Teamet, ISO-Teamet, GKI-Teamet,
BackOffice-Teamet samt SagsVerifikator-Teamet.

Næste år vil nyt design præge vores hjemmeside, og en række aktiviteter,
som tilgodeser vores kunder er også i støbeskeen – mere følger omkring
dette senere.

Endelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for et godt
samarbejde i det forgangne år samt ønske dig og dine kære en rigtig glædelig
jul samt et godt nytår.