Kære kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere                              

Året er så småt ved at gå på hæld og har budt på travlhed hos os alle.

I TEKNIQ Kvalitet har vi fortsat travlt med vores digitale transformation
 – og vi sætter en ære i, at alt dette alene sker på de interne linjer,
således, at vores drift fortsætter uforstyrret, og vores kunder kan
opleve den samme gode service som altid.

Vi er desuden i gang med organisatoriske tiltag – vi fik ny Lead Auditor
på El i sommers, har pt. ny ISO-auditor, som begynder primo 2022, og
så har vi endnu til gode at ansætte en Lead Auditor på VVS samt en
Certificeringsleder til KLS.

Vi er faldet godt på plads i vores nye kontor i Odense og har formået at
få afviklet alle audits til trods for diverse Corona-udfordringer hen over
året. Audits afholdt som videomøder har vist sig at være et glimrende
alternativ.

Vi er på vej ind i et nyt økonomisystem, og næste år planlægger vi også
nyt design til vores hjemmeside, så vi læner os ikke tilbage endnu. En
række aktiviteter, som tilgodeser vores kunder, er også i støbeskeen,
og mere følger omkring dette senere.

Sluttelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for et godt
samarbejde i det forgangne år samt ønske

                  en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

 

Med venlig hilsen

TEKNIQ Kvalitet ApS

Peter Baagøe Larsen
Direktør