I går afholdt vi Intern Audit i TEKNIQ Kvalitet. Til lejligheden havde vi fået rådgiver Anni Albøge til at auditere på primært ISO-delen, og vores nye certificeringsleder Martin Andrup Pedersen – meget mere om Martin snarest – forestod auditering af KLS- og VE-delen.
Det er et krav til os som kontrolinstans at afholde intern audit årligt – både af hensyn til vores egen ISO-akkreditering godkendt af DANAK men også af hensyn til vores status som Godkendt Kontrolinstans under Sikkerhedsstyrelsen på både KLS og VE.
Vi kom hele forretningen og vores totale ledelsessystem grundigt igennem. Gennemgangen består af at foretage sagsgennemgange og derudover gennemgå rammer, vilkår, interessenter, lederskab, planlægning, adressering af risici og muligheder, kvalitet, præstationsevalueringer, uvildighed, kompetencer, udeståender, klager, afvigelser, korrigerende handlinger og løbende forbedringer.
Så alt i alt en meget spændende og udbytterig dag.