I dag tager TEKNIQ Kvalitet sin egen medicin:

Det er blevet vores tur til at blive auditeret af Sikkerhedsstyrelsen. Vores interne efterprøvning, hvor vi i foråret har afholdt intern audit i 2 dage og efterfølgende ledelsens evaluering, bliver således efterprøvet i dag.

Sikkerhedsstyrelsen stiller med et auditteam på 2 Lead auditorer, og vi er 4 Lead Auditorer – heriblandt vores direktør.

Vores program omhandler stikprøvesager, gennemgang af krav for kontrolinstanser, upartiskhed & habilitet, auditorkompetencer hos såvel interne som eksterne auditorer, vores auditering af KLS, indberetninger til SIK samt sagsgennemgang.