Som bekendt er TEKNIQ Kvalitet landets største kontrolinstans og auditerer virksomheder over hele landet.
Primært efterprøver vi installationsvirksomheder indenfor el, VVS, kloak og virksomhedsgodkendelser på
gas. De sidste par år har vi desuden haft en betragtelig tilgang af VE-virksomheder – både installatører såvel
som montører.

TEKNIQ Kvalitet er også akkrediteret certificeringsorgan, hvilket vil sige, at vi selv oppebærer en
godkendelse til at auditere på ISO 9001 indenfor mange forretningsområder – og vi bliver ved at udvide.
Godkendelse indenfor området som i daglig tale bedst kendes som ”Brand” godkender vi også – både som
ISO 9001:2015-certifcering og som KLS. Vi godkender på samtlige områder:

ABA – AVA – ABV – AGA – ARS – AVS- El termografering

Det er således muligt at vælge begge udgaver af godkendelse – både ”den lille” – uakkrediterede – og ”den
store” ISO certificering.

Er du i tvivl om, hvilken løsning, der passer bedst til lige din virksomhed, er du mere end velkommen til at
kontakte os for en uforpligtende snak. Er det interessant, fremsender vi et tilbud, så du har et samlet
overblik over økonomi og konditioner for samarbejdet.