Skip to main content

Asbest

Hvordan opnås autorisation?

Hvis du ønsker, at din virksomhed skal opnå autorisation til nedrivning af asbestholdige materialer, skal dit kvalitetsledelsessystem (KLS) godkendes af en kontrolinstans, inden du kan ansøge om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen (SIK).

Hvilke autorisationer kan søges inden for asbestområdet?

Når du skal søge om autorisation inden for asbestområdet kan der kun vælges en autorisationsform som er følgende:

ASBE – Fuld autorisation til asbestområdet

Det er vigtigt, at du fra begyndelsen af opstartsprocessen er klar over, hvilken autorisation, der er relevant for din virksomhed. Er du i tvivl, kan du finde udførlige beskrivelser af indholdet af autorisationen på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk

På sammen måde som alle de andre autorisationer under bekendtgørelse 725 af 12. juni 2024 kan disse autorisationer kombineres.

Særligt for asbestområdet:

Autoriserede virksomheder, der udfører asbestsanering, arbejder med fjernelse og håndtering af materialer, der indeholder asbest, som er et farligt stof, der kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer, herunder lungekræft, asbestose og mesotheliom. Disse firmaer har flere særlige kendetegn og krav, der adskiller dem fra andre typer saneringsfirmaer.

Medarbejdere i virksomheder under autorisationsområdet for asbest skal have gennemgået specialiseret uddannelse og certificering. Dette inkluderer viden om sikkerhedsprocedurer, korrekt brug af beskyttelsesudstyr og metoder til fjernelse af asbest. Brug af personligt beskyttelsesudstyr (PPE) som åndedrætsværn, beskyttelsesdragter, handsker og øjenbeskyttelse er afgørende for at beskytte arbejderne. Under arbejdets udførsel oprettes der kontrollerede arbejdsområder for at forhindre spredning af asbestfibre til andre områder. Dette kan omfatte oprettelse af afspærringer og brug af negative trykfiltreringssystemer.

Korrekt affaldshåndtering er en anden kritisk faktor. Asbestaffald skal indpakkes og mærkes korrekt samt transporteres til godkendte affaldsdepoter, der er autoriseret til at håndtere asbestaffald. Firmaerne skal sikre, at asbestsaneringen udføres på en måde, der beskytter miljøet, hvilket inkluderer korrekt deponering af asbestholdigt affald og begrænsning af asbestforurening.

Dokumentation og rapportering er også vigtige aspekter af asbestsanering. Virksomheder under autorisationsområdet for asbest skal føre detaljeret dokumentation af alle saneringsaktiviteter, herunder inspektioner, luftprøver og affaldshåndtering, og ofte rapportere til relevante myndigheder, samt slutevaluering af alle autorisationskrævende opgaver.

Før arbejdet påbegyndes, skal der udføres grundige risikovurderinger for at identificere potentielle farer og udvikle passende kontrolforanstaltninger. Endelig skal kunderne informeres om risiciene ved asbest, de udførte sikkerhedsforanstaltninger og de forventede resultater af saneringsarbejdet.

Vejen til en autorisation på asbestområdet

Fra 1. januar 2025 bliver det lovpligtigt at have en autorisation til asbestområdet når der skal nedrives asbestholdigt materiale. Vi bliver mødt af mange spørgsmål i processen frem til autorisation, så vi har udarbejdet denne vejledning, som giver et hurtigt overblik over vejen frem til en autorisation på asbestområdet. Skulle dette give anledning til spørgsmål, må du endelig kontakte os.

Når du skal starte virksomhed, skal du have et CVR-nummer og momsregistreres. Dette sker på virk.dk.

For at få en autorisation skal du bl.a. have et KvalitetsLedelsesSystem (KLS), som overholder kravene i bekendtgørelsen.

Dit KLS-system skal forhåndsgodkendes hos en kontrolinstans – TEKNIQ Kvalitet.
Når KLS-systemet er forhåndsgodkendt, udsteder TEKNIQ Kvalitet dokumentation for dette.

Nu er du klar til at søge Sikkerhedsstyrelsen om autorisation. Du finder vejledning om autorisationsansøgning på www.sik.dk.

Når din autorisation er udstedt, kan du markedsføre det arbejde og de installationer, som autorisationen giver tilladelse til.

Hvad skal du have styr på, inden du ansøger om autorisation?

  • Sikre, at du kan dokumentere, at du har den krævede kompetence til de(t) ønskede autorisationsområde(r)
  • Udarbejde et kvalitetsledelsessystem, der lever op til gældende krav
  • Sørge for at implementere systemet i din virksomhed, når du begynder driften

Hvad har TEKNIQ Kvalitet fokus på i et godkendelsesforløb?

  • at give dig en tryg opstart i samarbejdet med os baseret på tillidsvækkende kommunikation og dialog
  • at virksomhedens forretningsområde er beskrevet i et kvalitetsledelsessystem, som lever op til den gældende lovgivning på området – vi gennemgår det indsendte materiale, og du modtager en gennemgang. Er denne godkendt, vil du nu kunne ansøge om autorisation hos SIK
  • at processen sker hurtigt, enkelt og let forståeligt
  • at virksomheden ved det efterfølgende godkendelsesbesøg bliver efterprøvet rettidigt, og at der her kan foretages en vurdering af, hvorvidt KLS er implementeret i virksomheden, og hermed opnå den såkaldte ”endelige godkendelse”

Hvordan kommer du godt i gang?

Vi har en formular her på siden, som du blot skal udfylde. I denne formular kan du samtidig vedhæfte din KLS-håndbog med tilhørende bilag. Vi udarbejder en dokumentgennemgang af materialet for at sikre, at det lever op til gældende lovkrav, og herefter kan vi udstede din forhåndsgodkendelse. Du kan naturligvis også tilmelde dig uden at vedhæfte KLS, så du får fremsendt samarbejdsaftale og kommer i gang – så sender du bare KLS til os, når du har udarbejdet det.

Bibeholde autorisation:

Har din virksomhed allerede opnået autorisation, og ønsker du at få TEKNIQ Kvalitet til at efterprøve dit KLS, udfylder du blot vores formular her på siden, vedhæfter dit KLS og seneste godkendelsesbevis. Herefter modtager du samarbejdsaftale, og vores auditor kontakter dig med henblik på aftale om efterprøvning.

Relevante myndigheder, lovgivning og eventuelle vejledninger:

Sikkerhedsstyrelsen
BEK 724, BEK 725, Lov nr. 30, BEK 722, BEK 1415 og BEK 726

Styrk virksomhedens grønne profil med en ISO 14001-certificering

Kravet om en miljøcertificering kan komme fra forskellige aktører. TEKNIQ Kvalitets kompetente auditor vurderer overensstemmelse med nuværende krav og kommende behov fra offentlige myndigheder, kunder og samarbejdspartnere.

Øg sikkerheden og efterlev lovkravene med en Brandsikrings-certificering

TEKNIQ Kvalitet fokuserer på en tryg opstart gennem dialog, på at jeres fagområder er beskrevet i et kvalitetsledelsessystem, og på at formidle smidig proces for certificering og rettidig audit mod en implementering af kvalitetsledelsessystemet.

Optimer energieffektiviteten og miljøgevinsten med en VE-godkendelse

Med den frivillige godkendelsesordning, VE-ordningen, kan I få papir på de vedvarende energiteknologier, som monteres, og sikre, at standarderne opfyldes. TEKNIQ Kvalitet kan stå til rådighed gennem hele godkendelsesprocessen.

Et lille udpluk af udtalelser fra tilfredse kunder

”Mange tak for den glædelige nyhed - Det er en normal ting i jeres hverdag, men en milepæl i min. Tak for den gode behandling, vejledning og oplevelse.”

”STOR TAK for hjælpen og den hurtige respons. Sætter stor pris på din indsats.”

”Tak for den hurtige behandling, det sætter jeg stor pris på.”

”Så skulle den være der, håber jeg :) Tusind tak for hjælpen og god dag.”

Webbureau ITTP