Ansøg om godkendelse for EL, VVS, GAS og Kloak (KLS)

Ansøgning om godkendelse af KLS for EL, VVS, GAS og Kloak

På nedenstående formular kan du ansøge om efterprøvning af din virksomhed.

Det er vigtigt, at du er grundig i udfyldelsen af din ansøgning, da den danner grundlag for endelig aftale.

 

TEKNIQ Kvalitet
Magnoliavej 2,
5250 Odense SV.

Ansøgningen er først gældende, når den er fremsendt til TEKNIQ Kvalitet sammen med en kopi af virksomhedens kvalitetsledelsessystem og dokumentation for den fagligt ansvarliges kompetencer.

Aftale Blanket

Tekniq Kvalitet ApS
Magnoliavej 4,
5250 Odense SV
E-mail: info@tekniqkvalitet.dk

Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og efterprøvning af virksomhedens kvalitetsledelses-system jf. nedenstående:
Aftale om godkendelse- og efterprøvning af KLS-system
Aftalen omfatter følgende forretningsområder (sæt kryds):

1. Servicering af gasinstallationer og gasforbrugende udstyr2.1. Installation og / eller servicering af vandinstallationer og afløbsinstallationer over gulvniveau og i bygnin-ger.(autoriserede vvs-installatører)2.2. Installation af gasinstallationer og gasforbrugende udstyr (Gasreglementet Afsnit A)3. Installation og / eller servicering af afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord (autoriserede kloakmestre)4.1 F-gasinstallatørvirksomhed i mobile enheder.5. Førstegangsindregulering og service på større gasfyrede brænderanlæg o/135 kW5.1 Førstegangsindregulering og service på gasdrevne motoranlæg5.2 Førstegangsindregulering og service på gasdrevne turbiner5.3 Førstegangsindregulering og service på installationer med procesudstyr6. Elinstallation Enkeltmandsvirksomhed (kun ejer)6.1 ELINSTALLATION 1-10 medarbejdere7. Boliginstallatørvirksomhed, vand og afløb7.1 Boliginstallatørvirksomhed, el8. VE-anlæg8.1 0 Solceller8.2 0 Biomassekedler/biomasseovne8.3 0 Solvarme8.4 0 Varmepumpe9. Bedre bolig ordningen