Ansøg om godkendelse for brandsikringsanlæg (KLS)

Aftale Blanket

Tekniq Kvalitet ApS
Magnoliavej 4,
5250 Odense SV
E-mail: info@tekniqkvalitet.dk

På nedenstående formular kan du ansøge om efterprøvning af din virksomhed.
Det er vigtigt, at du er grundig i udfyldelsen af din ansøgning, da den danner grundlag for endelig aftale.
Når du modtager endelig ansøgning pr. mail, skal du underskrive den, scanne og maile den til info@qkontrol.dk eller sende den til:
Tekniq Kvalitet
Magnoliavej 4,
5250 Odense SV.
Ansøgningen er først gældende, når den er fremsendt til Tekniq Kvalitet sammen med en kopi af virksomhedens kvalitetsledelsessystem og dokumentation for den fagligt ansvarliges kompetencer.

Aftale om godkendelse- og efterprøvning af brandsikringsanlæg
Aftalen omfatter følgende forretningsområder (sæt kryds):

1. ABA2. AVS3. ABV-Mekanisk4. ABV-Termisk5 AVA6 ARS7 AGA8 El-termografering