Skip to main content

BRANDSIKRINGSANLÆG: ABV – AUTOMATISK BRAND VENTILATIONSANLÆG

Hvordan opnås certificering?

Udfører din virksomhed projektering, installation, service og vedligehold af ABV og ønsker du, at din virksomhed skal opnå certificering til at udføre arbejde indenfor dette fagområde, skal dit kvalitetsledelsessystem (KLS) godkendes, inden du kan ansøge om godkendelse hos Dansk Brandteknisk Institut (DBI).
ABV kan certificeres som ISO 9001 – eller som KLS. Da TEKNIQ Kvalitet både er godkendt af DANAK og Sikkerhedsstyrelsen kan vi tilbyde begge muligheder. Derudover kan certificering desuden kombineres med andre ISO-standarder, autorisationsområder samt VE-teknologier.

Hvilke certificeringer kan opnås inden for ABV?

ABV kan vi certificere som ISO 9001, da vi er akkrediteret til dette via DANAK. Vi kan også tilbyde KLS-godkendelse, da vi er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
Derudover kan certificering desuden kombineres med andre ISO-standarder, autorisationsområder samt VE-teknologier.

Særligt for ABV termisk & mekanisk

Inden for brandsikringsområdet står ABV for Automatiske BrandVentilationsanlæg. Disse anlæg typer udføres inden for 2 forskellige områder hhv. termisk(ABVt) og mekanisk(ABVm). Disse systemer spiller en afgørende rolle i at bekæmpe brande effektivt og minimere skader på ejendomme, udstyr og menneskeliv. Under ABVm området kan der også forekomme ATA Automatisk tryksætningsanlæg dette er et overtryksanlæg, der holder røgen ude af, for eksempel en flugtvej i et trappetårn.

For alle områder inden for bransikringsanlæg kan der forekomme Systemintegration. Systemintegration betyder at der er etableret en sikker sammenkobling af flere typer anlæg. For eksempel ABA, til at detektere, AVA til at varsle om brand og AVS til at slukke

Brandventilationsanlæg udføres efter retningslinje 027 der omhandler projektering, installation og vedligeholdelse af disse systemer. Den seneste udgave er fra juni 2021 og erstatter den tidligere udgave fra august 2015. Denne retningslinje er udarbejdet af et teknisk udvalg under DBI Brand og sikring, som mødes årligt for at vedtage tolkninger og rettelser til publikationen.

Hvad skal du have styr på, inden du ansøger om certificering?

  • Sikre, at du kan dokumentere, at du har den krævede kompetence til de(t) ønskede fagområde(r)
  • Udarbejde et kvalitetsledelsessystem, der lever op til gældende krav
  • Sørge for at implementere systemet i din virksomhed, når du begynder driften

Hvad har TEKNIQ Kvalitet fokus på i et godkendelsesforløb?

  • at give dig en tryg opstart i samarbejdet med os baseret på tillidsvækkende kommunikation og dialog
  • at virksomhedens fagområde er beskrevet i et kvalitetsledelsessystem, som lever op til den gældende lovgivning på området – vi gennemgår det indsendte materiale, og du modtager en gennemgang. Er denne godkendt, vil du nu kunne ansøge om certificering hos DBI
  • at processen sker hurtigt, enkelt og let forståeligt
  • at virksomheden ved det efterfølgende auditbesøg bliver auditeret rettidigt, og at der her kan foretages en vurdering af, hvorvidt KLS er implementeret i virksomheden, og hermed opnå den godkendelse

Hvordan kommer du godt i gang?

Vi har en formular her på siden, som du blot skal udfylde. I denne formular kan du samtidig vedhæfte din KLS-håndbog med tilhørende bilag. Vi udarbejder en præauditrapport af materialet for at sikre, at det lever op til gældende lovkrav, og herefter kan vi udstede din forhåndsgodkendelse. Du kan naturligvis også tilmelde dig uden at vedhæfte KLS, så du får fremsendt samarbejdsaftale og kommer i gang – så sender du bare KLS til os, når du har udarbejdet det.

Bibeholde certificering:

Har din virksomhed allerede opnået certificering, og ønsker du at få TEKNIQ Kvalitet til at auditere dit KLS, udfylder du blot vores formular her på siden, vedhæfter dit KLS og seneste certifikat. Herefter modtager du samarbejdsaftale, og vores auditor kontakter dig med henblik på aftale om audit.

Relevante myndigheder, lovgivning og eventuelle vejledninger:

Det registrerende organ (DRO) er: DBI – Dansk Brandteknisk Institut
Diverse retningslinjer:
RTL 001 Godkendelse af installationsvirksomheder
RTL 002 Certificering af personer
RTL 003 Certificering af systemer og systemdele
RTL 004 Færdigmelding, inspektion og godkendelse
RTL 005 Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse
RTL 006 Sammenkoblede installationer herunder systemintegrationstest
RTL 007 Orienteringsplaner

Styrk virksomhedens grønne profil med en ISO 14001-certificering

Kravet om en miljøcertificering kan komme fra forskellige aktører. TEKNIQ Kvalitets kompetente auditor vurderer overensstemmelse med nuværende krav og kommende behov fra offentlige myndigheder, kunder og samarbejdspartnere.

Øg sikkerheden og efterlev lovkravene med en Brandsikrings-certificering

TEKNIQ Kvalitet fokuserer på en tryg opstart gennem dialog, på at jeres fagområder er beskrevet i et kvalitetsledelsessystem, og på at formidle smidig proces for certificering og rettidig audit mod en implementering af kvalitetsledelsessystemet.

Optimer energieffektiviteten og miljøgevinsten med en VE-godkendelse

Med den frivillige godkendelsesordning, VE-ordningen, kan I få papir på de vedvarende energiteknologier, som monteres, og sikre, at standarderne opfyldes. TEKNIQ Kvalitet kan stå til rådighed gennem hele godkendelsesprocessen.

Et lille udpluk af udtalelser fra tilfredse kunder

”Mange tak for den glædelige nyhed - Det er en normal ting i jeres hverdag, men en milepæl i min. Tak for den gode behandling, vejledning og oplevelse.”

”STOR TAK for hjælpen og den hurtige respons. Sætter stor pris på din indsats.”

”Tak for den hurtige behandling, det sætter jeg stor pris på.”

”Så skulle den være der, håber jeg :) Tusind tak for hjælpen og god dag.”

Webbureau ITTP