• Blåstemplet
  Blåstemplet
  Er din virksomhed blåstemplet?

  Vi tredjepartskontrollerer dit kvalitetsledelsessystem

 • Udvid KLS
  Udvid KLS
  Kvalitetsledelsessystemet kan herudover udvides med

  - El-eftersyn
  - VE-teknologierne
  - BedreBolig
 • TEKNIQ Kvalitet
  TEKNIQ Kvalitet

  TEKNIQ Kvalitet ApS er en landsdækkende kontrolinstans godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
  Vi har en målsætning om altid at levere ydelser af høj kvalitet.
 • Vedvarende energi
  Vedvarende energi
  Fra 1. januar 2013 er VE-ordningerne frivillige. TEKNIQ Kvalitet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at godkende VE.
 • Kontrolordninger
  Kontrolordninger
  Vi auditerer:
  KLS 
  KLS indeholdende VE
  KLS indeholdende BedreBolig
   
   


   
 • Vi tilbyder
  Vi tilbyder
  Priser

  uden skjulte gebyrer
  uden transportomkostninger
  uden andre ekstraomkostninger
 • ISO & OHSAS
  ISO & OHSAS
  Vi formidler certificering af mange områder inden for ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2007 & 2008 
 • Auditorer
  Auditorer
  Vores auditorer har indgående kendskab til installationsbranchen og taler samme sprog som dig selv.
  Ting gøres ikke unødigt komplicerede.

KLS til Elinstallatørvirksomheder

TEKNIQ Kvalitet har i en lang årrække tilbudt rammesystemer – først KS og nu KLS – til virksomheder med VVS- og /eller kloakautorisation samt virksomhedsgodkendelser på gas.

Vi har en del forespørgsler på KLS til virksomheder med el-autorisation, og det ønske er vi umådelig glade for nu at kunne efterkomme.

TEKNIQ Kvalitet har udviklet sit eget unikke rammesystem, som naturligvis imødekommer alle gældende lovkrav. Derudover har vi indarbejdet en række værdiskabende elementer, for dig som ønsker aktivt at implementere og videreudvikle dit KLS. Systemet er struktureret på samme vis som rammesystemet til VVS – det vil sige opbygget af elementerne: Kvalitetshåndbog, kvalitetsprocedure, kvalitetsinstruks(er) samt kvalitetsdokumentation. Dette giver en enestående mulighed for de virksomheder, som både oppebærer autorisation til el og VVS for at sammenfatte sin KLS for begge områder i ét system. Dette er ikke et krav – men en mulighed.

Der er i rammesystemet indskrevet elementer, som ikke er lovgivningsmæssige krav, men som vi oplever virksomheder efterspørge, og som vi ligeledes anser for at være værdiskabende for virksomhederne. Det står dog virksomheden frit for at udelade disse elementer, som er indskrevet med blåt i dokumenterne. Vær dog opmærksom på, at hvis disse udelades, skal indholdsfortegnelsen korrigeres. De værdiskabende elementer er indskrevet med blåt i dokumenterne.

Det er vores håb, at vi på denne vis kan bidrage til, at KLS opfattes som værdiskabende i virksomhederne – god fornøjelse.

Kvalitetshåndbog

Kvalitetsprocedure

Kvalitetsinstruks

Kvalitetsdokumentation