• Blåstemplet
  Blåstemplet
  Er din virksomhed blåstemplet?

  Vi tredjepartskontrollerer dit kvalitetsledelsessystem

 • Udvid KLS
  Udvid KLS
  Kvalitetsledelsessystemet kan herudover udvides med

  - El-eftersyn
  - VE-teknologierne
  - BedreBolig
 • TEKNIQ Kvalitet
  TEKNIQ Kvalitet

  TEKNIQ Kvalitet ApS er en landsdækkende kontrolinstans godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
  Vi har en målsætning om altid at levere ydelser af høj kvalitet.
 • Vedvarende energi
  Vedvarende energi
  Fra 1. januar 2013 er VE-ordningerne frivillige. TEKNIQ Kvalitet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at godkende VE.
 • Kontrolordninger
  Kontrolordninger
  Vi auditerer:
  KLS 
  KLS indeholdende VE
  KLS indeholdende BedreBolig
   
   


   
 • Vi tilbyder
  Vi tilbyder
  Priser

  uden skjulte gebyrer
  uden transportomkostninger
  uden andre ekstraomkostninger
 • ISO & OHSAS
  ISO & OHSAS
  Vi formidler certificering af mange områder inden for ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2007 & 2008 
 • Auditorer
  Auditorer
  Vores auditorer har indgående kendskab til installationsbranchen og taler samme sprog som dig selv.
  Ting gøres ikke unødigt komplicerede.

KLS-systemer for elinstallatører

Virksomheder, der udfører autorisationskrævende elarbejde, skal etablere og indføre et KLS-system (KvalitetsLedelsesSystem).

KLS-systemets hovedformål er at varetage elsikkerheden således, at ingen bliver udsat for lysbuer eller elektrisk stød under arbejdets udførelse og således, at de færdige installationer lever op til Stærkstrømsbekendtgørelsens krav.

Den 1. januar 2008 blev der indført krav om tredjepartskontrol af SKS-systemer.

Den 2. juni 2014 indførtes ny autorisationslov.

Den 1. juli 2017 indførtes nye bekendtgørelser til autorisationsloven.

Grundlaget

En lang række myndighedsregler, tekniske anvisninger m.v. danner grundlaget for kvalitetsledelse på El-området. Opmærksomheden henledes dog på, at der ikke længere i KLS-bekendtgørelsen fra 2017 stilles krav om en sådan oversigt. Vi har valgt at vedligeholde den kvartalsvis, da det er et stort ønske fra en del af vores kunder.

Her finder du: