• Blåstemplet
  Blåstemplet
  Er din virksomhed blåstemplet?

  Vi tredjepartskontrollerer dit kvalitetsledelsessystem

 • Udvid KLS
  Udvid KLS
  Kvalitetsledelsessystemet kan herudover udvides med

  - El-eftersyn
  - VE-teknologierne
  - BedreBolig
 • TEKNIQ Kvalitet
  TEKNIQ Kvalitet

  TEKNIQ Kvalitet ApS er en landsdækkende kontrolinstans godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
  Vi har en målsætning om altid at levere ydelser af høj kvalitet.
 • Vedvarende energi
  Vedvarende energi
  Fra 1. januar 2013 er VE-ordningerne frivillige. TEKNIQ Kvalitet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at godkende VE.
 • Kontrolordninger
  Kontrolordninger
  Vi auditerer:
  KLS 
  KLS indeholdende VE
  KLS indeholdende BedreBolig
   
   


   
 • Vi tilbyder
  Vi tilbyder
  Priser

  uden skjulte gebyrer
  uden transportomkostninger
  uden andre ekstraomkostninger
 • ISO & OHSAS
  ISO & OHSAS
  Vi formidler certificering af mange områder inden for ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2007 & 2008 
 • Auditorer
  Auditorer
  Vores auditorer har indgående kendskab til installationsbranchen og taler samme sprog som dig selv.
  Ting gøres ikke unødigt komplicerede.

Kvalitetsledelsessystemer for VVS-installatører og kloakmestre

Autorisationsloven stiller krav om anvendelsen af kvalitetsledelsessystemer (KLS-system) som et af vilkårene for opnåelse af autorisation som VVS-installatør, vand- og sanitetsmester, kloakmester eller virksomhedsgodkendelse på gas.

Det er et krav, at disse KLS-systemer førstegangsgodkendes og løbende hvert 2. år kontrolleres af en godkendt kontrolinstans som for eksempel TEKNIQ Kvalitet.

Kravet har været gældende siden ændring af autorisationsloven i 2000, og det har fra starten og er fortsat gældende, at KLS-systemerne skal opbygges som simple og operative systemer.

I denne forbindelse forstås simple KLS-systemer, som systemer udarbejdet meget målrettet hen imod sikring af kvaliteten af det udførte arbejde og omfatter således kun hovedprincipperne som angivet i de internationale standarder for kvalitetsstyring (ISO 9000).

Minimumskrav
Kvalitetsledelsessystemet skal opbygges af dokumenter, der redegør for:

 • Virksomhedens forretningsgrundlag, organisation og kvalitetsstyring
 • Procedure for kvalitetsstyring, rettet mod den teknisk ansvarlige (Installatør AK/GVS mester eller kloakmester)
 • Instrukser for arbejdets udførelse

Kvalitetsledelsessystemet kan baseres på følgende 4 delelementer:

 1. Kvalitetshåndbog (Virksomhedsdata, forretningsgrundlag, organisation, KLS politik og –målsætning, ansvar, efterprøvninger og evalueringer af KLS-systemet)
 2. Kvalitetsprocedure (Medarbejderkvalifikationer, prøve- og måleudstyr, planlægning og udførsel af arbejdsopgaver, intern efterprøvning af udført arbejde)
 3. Kvalitetsinstrukser (Arbejdsinstrukser for udførsel , funktionsafprøvning og kontrol af opgaver, dokumentation)
 4. Kvalitetsdokumentation (Oversigt over regler og forskrifter, medarbejderkvalifikationer, kalibreringsattester for prøve- og måleudstyr, arbejdssedler og rapporter, reklamations- og afvigelsesrapporter samt efterprøvnings- og evalueringsrapporter).

TEKNIQ Kvalitet har udarbejdet en række vejledninger og eksempler på KLS i dagligdagen. Se

 • Eksempler for enmandsvirksomheder
 • Eksempler for virksomheder med flere montører og
 • Eksempler for virksomheder med funktionsopdelt organisation

 

Mange virksomheder bliver i dag mødt med et kundekrav om dokumentation for håndtering af arbejdsmiløjet. TEKNIQ Kvalitet har udarbejdet en særlig udgave af KLS-systemet, hvor der er indbygget et arbejdsmiljøsystem. Læs mere her

Grundlaget

En lang række myndighedsregler, tekniske anvisninger m.v. danner grundlaget for kvalitetsledelse på GVS området.

Her finder du: