• Blåstemplet
  Blåstemplet
  Er din virksomhed blåstemplet?

  Vi tredjepartskontrollerer dit kvalitetsledelsessystem

 • Udvid KLS
  Udvid KLS
  Kvalitetsledelsessystemet kan herudover udvides med

  - El-eftersyn
  - VE-teknologierne
  - BedreBolig
 • TEKNIQ Kvalitet
  TEKNIQ Kvalitet

  TEKNIQ Kvalitet ApS er en landsdækkende kontrolinstans godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
  Vi har en målsætning om altid at levere ydelser af høj kvalitet.
 • Vedvarende energi
  Vedvarende energi
  Fra 1. januar 2013 er VE-ordningerne frivillige. TEKNIQ Kvalitet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at godkende VE.
 • Kontrolordninger
  Kontrolordninger
  Vi auditerer:
  KLS 
  KLS indeholdende VE
  KLS indeholdende BedreBolig
   
   


   
 • Vi tilbyder
  Vi tilbyder
  Priser

  uden skjulte gebyrer
  uden transportomkostninger
  uden andre ekstraomkostninger
 • ISO & OHSAS
  ISO & OHSAS
  Vi formidler certificering af mange områder inden for ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2007 & 2008 
 • Auditorer
  Auditorer
  Vores auditorer har indgående kendskab til installationsbranchen og taler samme sprog som dig selv.
  Ting gøres ikke unødigt komplicerede.

Godkendelsesprocessen

For at din virksomhed kan opnå autorisation til at udføre autorisationskrævende arbejde (el, vand, afløb, gas og kloak), og du kan opnå godkendelse som faglig ansvarlig person, skal I have gennemført følgende aktiviteter:

Være godkendt af en af Sikkerhedsstyrelsen godkendte kontrolinstanser såsom TEKNIQ Kvalitet.

 1. Have udarbejdet et kvalitetsledelsessystem, der lever op til kravene i henholdsvis Bekendtgørelse nr. 1363 af 29. november 2018 "Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el- VVS- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet".
 2. Kvalitetsledelsessystemet skal indsendes til godkendelse hos TEKNIQ Kvalitet.
 3. TEKNIQ Kvalitet udsteder, på baggrund af en dokumentgennemgang, en forhåndsgodkendelse af jeres kvalitetsledelsessystem.
 4. Denne forhåndsgodkendelse skal I vedhæfte ansøgningen om autorisation på www.virk.dk sammen med øvrige krævede bilag.
 5. Alle virksomheder skal søge en virksomhedsautorisation. Derudover skal også søges om godkendelse af en fagligt ansvarlig i virksomheden.
 6. Sikkerhedsstyrelsen udsteder autorisationer og godkendelser på baggrund af ansøgninger (se punkt 5), hvis kravene i bekendtgørelsen er opfyldt.
 7. Inden 12 måneder fra udstedelsen af forhåndsgodkendelsen skal virksomhedens indførte kvalitetsledelsessystem være efterprøvet ved besøg af auditor og godkendt.

For at opretholde autorisationen skal virksomheden vedligeholde og følge det etablerede kvalitetsledelsessystem. For at sikre dette, gennemføres inden 24 måneder fra første efterprøvning, en opfølgende/løbende efterprøvning.

Har du spørgsmål, eller behov for hjælp med godkendelsesprocessen, er du velkommen til at kontakte os.

Vil du se vores oversigt "Vejen til en autorisation" - finder du den her

Vil du se vores oversigt "Vejen til en VE-Installatør-godkendelse" - finder du den her