• Blåstemplet
    Blåstemplet
    Er din virksomhed blåstemplet?

    Vi tredjepartskontrollerer dit kvalitetsledelsessystem

  • Udvid KLS
    Udvid KLS
    Kvalitetsledelsessystemet kan herudover udvides med

    - El-eftersyn
    - VE-teknologierne
    - BedreBolig
  • TEKNIQ Kvalitet
    TEKNIQ Kvalitet

    TEKNIQ Kvalitet ApS er en landsdækkende kontrolinstans godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
    Vi har en målsætning om altid at levere ydelser af høj kvalitet.
  • Vedvarende energi
    Vedvarende energi
    Fra 1. januar 2013 er VE-ordningerne frivillige. TEKNIQ Kvalitet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at godkende VE.
  • Kontrolordninger
    Kontrolordninger
    Vi auditerer:
    KLS 
    KLS indeholdende VE
    KLS indeholdende BedreBolig
     
     


     
  • Vi tilbyder
    Vi tilbyder
    Priser

    uden skjulte gebyrer
    uden transportomkostninger
    uden andre ekstraomkostninger
  • ISO & OHSAS
    ISO & OHSAS
    Vi formidler certificering af mange områder inden for ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2007 & 2008 
  • Auditorer
    Auditorer
    Vores auditorer har indgående kendskab til installationsbranchen og taler samme sprog som dig selv.
    Ting gøres ikke unødigt komplicerede.

Erklæring om upartiskhed

 

TEKNIQ Kvalitets topledelse erklærer herved, at den forstår vigtigheden af upartiskhed i udførelsen af sine certificeringsaktiviteter i relation til ledelsessystemer, og at den håndterer interessekonflikter og sikrer objektivitet ved udførelsen af disse certificeringsaktiviteter.