Senest opdateret: Torsdag, 03. august 2017 10:01

Nye bekendtgørelser til autorisationsloven er trådt i kraft pr. 1. juli 2017.

I denne forbindelse har vi igen denne gang i TEKNIQ Kvalitet udarbejdet en oversigt over forskellene mellem bekendtgørelse 545 fra 2014 og bekendtgørelse 629 fra 2017. Af denne oversigt fremgår det, hvilke tilpasninger, der skal overvejes ved opdatering af eksisterende KLS. Oversigt findes her

TEKNIQ Kvalitets systemer vil snarest blive tilpasset den nye bekendtgørelse.

Giver dette anledning til spørgsmål, er du som altid meget velkommen til at kontakte os.