• Blåstemplet
  Blåstemplet
  Er din virksomhed blåstemplet?

  Vi tredjepartskontrollerer dit kvalitetsledelsessystem

 • Udvid KLS
  Udvid KLS
  Kvalitetsledelsessystemet kan herudover udvides med

  - El-eftersyn
  - VE-teknologierne
  - BedreBolig
 • TEKNIQ Kvalitet
  TEKNIQ Kvalitet

  TEKNIQ Kvalitet ApS er en landsdækkende kontrolinstans godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
  Vi har en målsætning om altid at levere ydelser af høj kvalitet.
 • Vedvarende energi
  Vedvarende energi
  Fra 1. januar 2013 er VE-ordningerne frivillige. TEKNIQ Kvalitet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at godkende VE.
 • Kontrolordninger
  Kontrolordninger
  Vi auditerer:
  KLS 
  KLS indeholdende VE
  KLS indeholdende BedreBolig
   
   


   
 • Vi tilbyder
  Vi tilbyder
  Priser

  uden skjulte gebyrer
  uden transportomkostninger
  uden andre ekstraomkostninger
 • ISO & OHSAS
  ISO & OHSAS
  Vi formidler certificering af mange områder inden for ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2007 & 2008 
 • Auditorer
  Auditorer
  Vores auditorer har indgående kendskab til installationsbranchen og taler samme sprog som dig selv.
  Ting gøres ikke unødigt komplicerede.

 

TEKNIQ Kvalitet ApS

For installatørerne skal der kun være én kontrolinstans, de skal henvende sig til, uanset om det drejer sig om auditering og tredjepartskontrol i forbindelse med:

 • godkendelse af KvalitetsLedelsesSystem (KLS)
 • godkendelse af VE-områderne: Solceller, solvarme, biobrændsel, varmepumper og jordvarme
 • godkendelse af BedreBolig-rådgivere

eller det drejer sig om

 • certificering af ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 (miljøledelse) og ISO 45001:2018 (arbejdsmiljø).

Den kontrolinstans er TEKNIQ Kvalitet.

Vores mission er at drive virksomhed som kontrolinstans efter Bekendtgørelse nr. 1364 af 29. november 2018 "Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet".

TEKNIQ Kvalitet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som kontrolinstans. Klager over TEKNIQ Kvalitets sagsbehandling eller afgørelser rettes til TEKNIQ Kvalitet. Afvisning af klager over afslag på godkendelsesansøgninger eller tilbagetrækning af godkendelser kan ankes til Sikkerhedsstyrelsen.

TEKNIQ Kvalitet henvender sig primært til installatører.

TEKNIQ Kvalitet er ejet af TEKNIQ.

» Se TEKNIQ Kvalitets Erklæring om upartiskhed.

Se vores præsentationsfolder til ny kunder her

Se vores materiale til autoriserede virksomheder omkring skift af kontrolinstans her

Nyheder

Julehilsen

Året er ved at gå på hæld og har budt på travlhed for os alle.

I år har vi fået udarbejdet samlet KLS-system for både el og VVS, indarbejdet nye datoregler, sænket vores pris på ISO certificeringer betragteligt, haft en del mødeaktiviteter, alle auditorer er blevet opgraderet til ISO9001:2015, og for nylig fik vi fornyet vores godkendelse som kontrolinstans for de næste 2 år.

Så et 2018 vi kan være godt tilfredse med – ikke mindst i kraft af vores mange positive tilkendegivelser fra vores virksomheder.

Det nye år indledes med ikrafttrædelse af nye bekendtgørelser.

 

TEKNIQ Kvalitet ønsker hermed alle kunder og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul samt et godt, sundt og begivenhedsrigt nytår.

Godkendt af SIK som GKI

TEKNIQ Kvalitet igen godkendt af Sikkerhedsstyrelsen

TEKNIQ Kvalitet blev auditeret af Sikkerhedsstyrelsen i november måned, og vi glæder os over, at vi igen er godkendt for en ny 2-års periode.

Vi fortsætter således vores værdiskabende arbejde med tredjepartskontrol af alle vores kunder, som driver installatørvirksomhed.

 

Opgradering af auditorer

TEKNIQ Kvalitet har hermed den glæde at kunne oplyse, at samtlige af vores auditorer har deltaget i ”ISO 9001:2015 Opdatering for auditorer for Kontrolordninger”, så vi nu er helt opdateret med nyeste viden, når vi møder jer i virksomhederne.